Gå direkte til innhold
  • 1. Mål og prioriteringer
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Regionale forskningsfond Agder (RFFAGDER)

Frist Utlysning
Løpende Kvalifiseringsstøtte forprosjekter - offentlig sektor Velg
Løpende Kvalifiseringsstøtte forprosjekter - bedrifter Velg
Løpende Kvalifiseringsstøtte idéavklaringsmidler - offentlig sektor Velg
Løpende Kvalifiseringsstøtte idéavklaringsmidler - bedrifter Velg
Løpende Kvalifiseringsstøtte posisjoneringsprosjekter - offentlig sektor Velg
Løpende Kvalifiseringsstøtte posisjoneringsprosjekter - bedrifter Velg

Mål og prioriteringer:

Fondets formål er å styrke forskning og forskningsbasert innovasjon som fremmer Agders muligheter til å frembringe økonomiske, miljømessige og sosialt bærekraftige løsninger for dagens og morgendagens samfunn.

I den kommende fireårsperioden vil fondsstyret spesielt prioritere prosjekter som bidrar til omstilling av privat og offentlig sektor i regionen. Fondsmidlene skal gå til FoU-prosjekter som har størst potensial for innovasjon og verdiskaping.

Generelt mottar fondet søknad fra:

Bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner. Målgruppe, faglig innretning og søknadstyper kan variere fra utlysning til utlysning.

Varighet:

Regionale forskningsfond er en permanent ordning.

Totalbudsjett:

Årlig bevilgning til RFF Agder er omlag 16 millioner kroner. Den totale rammen for utlysninger kan variere fra år til år.

Dokumenter

Kontaktpersoner