Gå direkte til innhold

Agder – en konkurransedyktig kunnskapsregion

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har sammen utarbeidet en strategi for forskning, utvikling og innovasjon - FoUoI Agder 2030. Strategien skal bidra til regional utvikling tuftet på forskningsbasert innovasjon og innovasjonsbasert forskning.

Hovedmål

Agder skal ligge i front når det gjelder å utvikle og implementere forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor og privat næringsliv med hensikt å bidra til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.

  • Agder skal ta nasjonale og internasjonale presisjetunge posisjoner på flere områder
  • FoU-miljøene i Agder skal samarbeide godt og være attraktive samarbeidspartnere i nasjonale og internasjonale prestisjeprogrammer, prosjekter og piloter
  • FoU-miljøene kvalifiserer seg til å lede nasjonale og internasjonale prestisjeprosjekter og piloter
  • FoU-miljøene i Agder vektlegger god kjønnsbalanse
  • FoUoI-aktiviteten i næringslivet og offentlig sektor er over landsgjennomsnittet
  • Andelen ansatte med doktorgrad i næringslivet og offentlig sektor er over landsgjennomsnittet
  • Barn og unge i Agder har økt forståelse for og opplevelser knyttet til FoUoI

 

Målene i Agders FoUoI-strategi inngår i Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder  - VINN Agder 2015-2030.


Utlysing av midler
Fondsstyret utarbeider en årlig handlingsplan med informasjon om årets utlysninger. Utlysning av hovedprosjekter finner normalt sted på høsten, med søknadsfrist i oktober. Alle utlysninger publiseres på nettsiden.

Skrevet av:
Tone Haraldsen
Publisert:
15.02.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016