Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

Kun fire frister for innlevering av søknader om kvalifiseringsstøtte i 2019

På grunn av utvikling av nye nettsider i Forskningsrådet og Regionale forskningsfond, er det kun fire frister for levering av søknader om kvalifiseringsstøtte i 2019. Disse fristene er: 1. februar - behandles på styremøte 6. mars, 15. mars - behandles på styremøte 24. april, 15. september - behandles på styremøte 30. oktober, 1. november - behandles på styremøtet 4. desember.
Dato: 07.03.2019

Men kven skal styre pengesekken?

At eit regionalt perspektiv må sterkare inn i norsk forskings- og innovasjonspolitikk, var det stor semje om på årskonferansen for dei regionale forskingsfonda (RFF). Korleis dette skal skje – og ikkje minst kven som skal ha hand om pengesekken – er likevel spørsmål som skapar debatt.
Dato: 20.09.2018

Ros for arbeid med offentleg sektor

Dei regionale forskingsfonda (RFF) hausta mykje ros på konferansen – og då ikkje først og fremst frå seg sjølve – for å ha bidratt til å sette fokus på det store innovasjonsbehovet i offentleg sektor.
Dato: 20.09.2018

Fleire forskarar ut i bedriftene

Å få fleire forskarar ut av kontora og inn i bedriftene, kan vere eit godt grep for å auke innovasjonstakta i næringslivet. Det meiner økonomiprofessor Ragnar Tveterås.
Dato: 20.09.2018

Regionale forskingsfond gir viktig risikoavlastning

For Noregs største farmasiselskap har støtte frå dei regionale forskingsfonda vore særs viktig for å oppretthalde tempoet i heilt nødvendig utforsking av nye produksjonsprosessar.
Dato: 20.09.2018

Regionalisering av forsking og utvikling i Europa

Hagen-utvalet sitt forslag om å overføre to milliardar forskingskroner årleg til dei nye fylkeskommunane, skaper debatt. Ein ny rapport viser at store delar av Europa no går i retning av ein meir desentralisert forskings- og innovasjonspolitikk.
Dato: 10.09.2018

Velkomen til Årskonferanse for Regionale forskingsfond 2018

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø og Forskingsrådet sin administrerande direktør John-Arne Røttingen kjem, saman med fleire fylkesordførarar, sentrale personar i forskingsmiljø og samarbeidspartnarar til dei regionale forskingsfonda. Kjem du?
Dato: 21.08.2018

Invitasjon til Årskonferanse for Regionale forskingsfond 2018 på Sola

På konferansen den 11. – 12. september ser vi spesielt på samspelet mellom regional og nasjonal forskingspolitikk i lys av regionreforma. Vi får innsikt i regionale forskings- og innovasjonssystem og blir kjend med nye forskingsresultat.
Dato: 22.06.2018

Kvalifiseringsprosjekter - søknadsfrist 18. august 2017.

RFFA minner om at neste søknadsfrist for kvalifiseringsprosjekter er 18. august 2017, og at ny mal for prosjektbeskrivelse må benyttes.
Dato: 08.08.2017

Prosjektverksted torsdag 2. februar 2017

Forskningsrådet og Regionale forskningsfond Agder inviterer til Prosjektverksted torsdag 2. februar kl 09:00-12:00 i Sørlandet kunnskapspark, Gimlemoen 19 (Møterom Alfa), 4630 Kristiansand
Dato: 20.01.2017

RFFs årskonferanse 2016 i Trondheim

Omstilling og mobilisering til forskning og innovasjon var viktige tema under årskonferansen, som ble holdt i Trondheim 1. og 2. juni.
Dato: 13.09.2016

9. mai er siste frist for innsending av søknader som skal behandles før sommeren

Siste frist for innsending av søknader som skal behandles på RFF Agders førstkommende styremøte 2. juni, er 9. mai klokken 16:00. Søknader som sendes inn etter denne fristen vil ikke bli behandlet før på styremøtet 21. september.
Dato: 02.05.2016

1,4 millioner kroner til kvalifiseringsprosjekter

8. februar bevilget RFF Agders styre 1,4 millioner kroner i kvalifiserings- og posisjoneringsstøtte til 7 prosjekter. Søknadene viser at aktørene i Agder er ambisiøse når det gjelder forskningsbasert innovasjon i ulike sektorer.
Dato: 13.09.2016

Over 17 millioner kroner til bedriftsprosjekter

I oktober 2015 mottok RFF Agder 14 søknader til bedriftsprosjekter. To av søknadene fikk bevilgning gjennom andre programmer i Forskningsrådet og ble derfor trukket. Totalt ble det søkt om i overkant av 33 millioner kroner, og litt over 17 millioner kroner ble fordelt på 7 prosjekter.
Dato: 26.02.2016