Gå direkte til innhold

Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats.

  • Utlysninger

    Frist for innsending av søknader om kvalifiseringsstøtte for behandling på styremøtet i september er 18. august. NB! Nye maler for prosjektbeskrivelse!

Nyheter

Flere nyheter