Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om Maritim21

Maritim21 vil bli en helhetlig strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim sektor. Strategien skal være godt forankret både overfor næringen og kunnskapsmiljøene. Maritim21 skal ha et bredt perspektiv i forhold til andre havbaserte næringer, og strategien skal identifisere synergier med disse næringene.

Maritim næring er en av de viktigste næringene i Norge både for verdiskaping og sysselsetting. Forskning, utvikling og innovasjon er et svært viktig punkt i regjeringens maritime strategi som kom i 2015, og regjeringens strategi vil gi føringer for arbeidet med Maritim21.

Målet med Maritim21 er å stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskapning, øker konkurranseevnen i maritim næring, og realiserer det maritime potensialet i synergiene mellom de havbaserte næringene.

Maritim21 skal skape en helhetlig tenkning rundt satsingen på maritim forskning, utvikling og innovasjon. Dette skal skje ved å koble myndigheter, virkemiddelapparatet, næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer nærmere sammen.

Maritim21 vil gjennomføres som en åpen prosess der alle har mulighet til å gi innspill og påvirke resultatet.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som er oppdragsgiver for Maritim21 på vegne av Regjeringen. Næringsministeren har oppnevnt en strategigruppe for arbeidet og Forskningsrådet har fått i oppdrag å være sekretariat. Arbeidet med Maritim21 starter i januar 2016 og sluttrapport skal leveres innen 1. november 2016.

Maritim21 - Nasjonal strategi

Publisert:
27.01.2016
Sist oppdatert:
29.02.2016