Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Retningslinjer for innspill til Maritim21

Ta utgangspunkt i beskrivelsene for de fire områdene og notatet Ramme for innspill Maritim21 som beskriver hvilke spørsmål som ønskes besvart.

Alle eksterne innspill er skriftlige og bør være relativt korte og holdes innenfor ca. 4 sider. Innspillene bør fortrinnsvis skrives på norsk.

Maritim21 vil gjennomføres som en åpen prosess der alle har mulighet til å gi innspill og påvirke resultatet. Vi ønsker å få innspill fra kunnskapsmiljøene, næringslivet, myndigheter og alle som ønsker å bidra til bærekraftig vekst og verdiskapning og økt konkurranseevne i maritim næring.

Innspillene adresseres en av fire følgende grupper: Havromsoperasjoner, Transport og logistikk, Klima og miljøvennlig maritim virksomhet eller Muliggjørende teknologier i maritim virksomhet. For hver gruppe er det korte notat som beskriver området gruppen dekker.

Vi ønsker at innspillene besvarer følgende punkter (overskrifter):

 1. Muligheter og utfordringer for næringen?
  Hvor ligger forretningsmulighetene både på kort og lang sikt (<5 år og >10 år)?
 2. Styrker og svakheter innen kunnskapsproduksjon og teknologiutvikling
  Hva må vi kunne bedre for å realisere forretningsmulighetene?
 3. Hvilke tiltak innen forskning, utvikling og innovasjon kan bidra til realisere forretningsmulighetene?
 4. Hva kan næringen gjøre selv og hvor trengs det bidrag fra myndighetene?

Det er åpent for å gi innspill til flere arbeidsgrupper. Vi ber i så fall om at det sendes separate innspill for hver gruppe. For mer informasjon, se også Ramme for innspill Maritim21 som mer detaljert beskriver hvilke spørsmål vi ønsker å få besvart.

Frist for innspill: 25. april 2016
Alle innspill sendes til maritim21@forskningsradet.no

Besvarelsene må merkes med

 • Avsender (navn og organisasjon)
 • Gruppe (Havromsoperasjoner, Transport og logistikk, Klima og miljøvennlig maritim virksomhet eller Muliggjørende teknologier i maritim virksomhet)

Spørsmål underveis kan rettes til:
Kjell Røang, kjr@forskningsradet.no

Strukturering

Mandatet for Maritim21 gir en del føringer på hva strategien skal inneholde, under er det listet opp noen punkter som kan være til hjelp når man skal gi innspill på anbefalinger og tiltak. Disse punktene vil også danne grunnlaget for oppbygningen av rapporten fra arbeidsgruppene:

 • Vurderinger og tiltak innenfor arbeidsgruppens område
 • Vurderinger og tiltak innenfor
  • Nordområdene
  • Sikkerhet til havs
  • Verdiskapning og rammebetingelser
 • Forskning og utvikling
  • Organisering av forskning
  • FoUI-infrastruktur
  • Bruk av forskning – formidling
  • Grunnforskning/utdanning
 • Demonstrasjon og kommersialisering
 • Privat – offentlig ansvar
 • Innretning av virkemiddelapparatet
 • Internasjonalt FoUI-samarbeid
Publisert:
23.02.2016
Sist oppdatert:
21.04.2016