Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Arbeidsgrupper

Fire arbeidsgrupper vil være sentrale i arbeidet med å utarbeide forslag til prioriteringer på viktige områder.

Det opprettes fire arbeidsgrupper med 10-14 ressurspersoner fra næring, forskning, organisasjoner og andre aktuelle aktører som medlemmer.

Det etableres arbeidsgrupper for følgende områder:

Havromsoperasjoner

Transport og logistikk

Klima og miljøvennlig maritim virksomhet

Muliggjørende teknologier i maritim virksomhet

Arbeidsgruppene skal ut fra sitt ståsted utarbeide forslag til prioriteringer innenfor sitt ansvarsområde. Forslagene legges fram for strategigruppen og tjener som underlag for en tverrgående, helhetlig vurdering, diskusjon og beslutning i strategigruppen.

For hvert arbeidsgruppeområde er det utarbeidet en beskrivelse som skal fungere som utgangspunkt for innspill til prosessen.

Bakgrunnsnotater

Notaene er beskrivelser av området som omfattes av de ulike arbeidsgruppene. De er nøytrale med hensyn til prioriteringer, er ikke-ekskluderende, og det er fullt mulig – og ønskelig – å ta opp andre spørsmål i besvarelsen så lenge de er innenfor det aktuelle området.

Alle arbeidsgruppene skal også behandle utfordringer innenfor temaene Sikre skip og sikker ferdsel, Nordområdene og Verdiskapning og rammebetingelser innenfor sitt hovedområde (der det er relevant).

Arbeidsgrupper og tverrgående tema

Publisert:
15.02.2016