Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

498 treff
18.03.19

Utlyser nordiske forskningsmidler for bærekraftig byutvikling og smarte byer

Vil du bidra til forskning om nordiske bærekraftige byer og samfunn? Forskere inviteres til å delta i en felles, nordisk utlysning.
26.02.19

Eksperter til kunnskapsnav om mat- og ernæringssikkerhet

De europeiske fellesprogrammene for landbruk og matsikkerhet, mat og helse, og hav lanserte nylig et tverrsektorielt kunnskapsnav for mat- og ernæringssikkerhet. Forskningsrådet søker nå norske eksperter til dette kunnskapsnavet.
14.02.19

Nytt, nordisk forskningsprogram for bærekraftig byutvikling og smarte byer

Forskere som arbeider med bærekraftige samfunn inviteres til å delta i et nytt, nordisk forskningsprogram om bærekraftig byutvikling og smarte byer. Første utlysning er planlagt i mars 2019, med kort søknadsfrist.
11.02.19

19 nye innovasjonsprosjekter

Vel 82 millioner kroner er nå bevilget til nye prosjekter etter fellesutlysningen mellom Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Forskningsrådet ved BIONÆR støtter ni av prosjektene med 40 millioner kroner.
06.02.19

JPI Mat og helse lyser ut midler

Det er nå lagt ut en internasjonal fellesutlysning innenfor tematikken kosthold, matprosessering og fedmerelaterte metabolske lidelser. Fra norsk side deltar Forskningsrådet gjennom fire programmer. Første søknadsfrist er 2. april.
01.02.19

30 mill. euro til bioøkonomiprosjekter

Vi minner om muligheten til å utvikle bioøkonomien gjennom det europeiske forskningssamarbeidet ERA-NET BlueBio. Nesten 30 millioner euro er lyst ut til prosjekter som kan styrke bærekraft og konkurranseevne i norsk og europeisk bioøkonomi.
30.01.19

Hvordan kan kostholdsendringer bidra til et mer bærekraftig matsystem?

Konferanse i Brussel 20. februar
21.01.19

Stor søkning til utlysningen 'Bioeconomy in the North'

Det kom inn 39 søknader om prosjektmidler til den første utlysningen fra nettverket 'Bioeconomy in the North'. Søknadsfristen var 17. januar.
21.01.19

Ny utlysning kommer snart i JPI Mat og helse

I februar publiseres en fellesutlysning på betydningen av kosthold, matens enkeltkomponenter og matprosessering når det gjelder fedme og andre metabolske lidelser.
14.01.19

Fire prosjekter med norske partnere har fått midler fra JPI FACCE

NMBU, NIBIO, CICERO og Graminor AS nådde opp i konkurransen om midler fra JPI FACCE SUSCROP til forskning på planteproduksjon som er bærekraftig og motstandsdyktig mot sykdommer.
20.12.18

Utlysning av midler til nasjonale Én helse-nettverk innenfor antibiotikaresistens

Norske fagmiljøer kan søke om støtte til å utvikle nasjonale nettverk som skal bidra til forskningssamarbeid om diagnostikk, overvåkningsstrategier og smittevern på tvers av sektorer. Dette er et ledd i oppfølgingen av regjeringens strategi mot antibiotikaresistens.
19.12.18

Historisk stort prosjekt vil bidra til mer treffsikker klimapolitikk

CICERO skal de neste fire årene lede Norges største samfunnsvitenskapelige klimaforskningsprosjekt noen sinne, målt i årlig budsjett. Prosjektet skal hjelpe beslutningstakere i å nå Norges utslippsmål for 2030 og 2050 og bidra med underlag til rapportering i henhold til Klimalovens bestemmelser.
18.12.18

Internasjonalt samarbeid for å utvikle bioøkonomien

Et nytt europeisk forskningssamarbeid åpner nye muligheter for norske bedrifter og forskningsmiljøer innenfor bioøkonomien. ERA-NET BlueBio lyser nå ut nesten 30 millioner euro for å styrke bærekraft og konkurranseevne i norsk og europeisk bioøkonomi.
14.12.18

Forskningsrådet bevilger 100 millioner kroner til forskning på bioøkonomi

Utlysningen for forskning på bioøkonomiens muligheter og dens betydning i samfunnet var delt i to. BIONÆR innvilget alene fire prosjekter for å styrke forskningen på bioøkonomi. Seks av Forskningsrådets programmer har i tillegg samarbeidet om en fellesutlysning, og her er seks forskerprosjekter innvilget.
14.12.18

Ny kunnskap skal bidra til reduserte klimagassutslipp fra jordbrukssektoren

To spennende prosjekter er innvilget for å øke kunnskapen om hvordan vi kan redusere metanutslipp og klimaavtrykk fra gårder med husdyrproduksjon.
14.12.18

BIONÆRs søkere fikk gjennomslag i ny kommersialiserings-pilot

Støtten skal være et bidrag til prosjekter som kan ha et potensial for å kommersialisere forskningsresultater. Et kommersielt verifiseringsprosjekt og to milepælsprosjekter får nå midler fra BIONÆR. Åtte programmer i Forskningsrådet samarbeidet om utlysningen.
13.12.18

Inviterer til å nominere norske eksperter til naturpanelets arbeid med fremmede arter

Forskningsrådet oppfordrer norske forskere til å la seg nominere som norske eksperter til utredningsarbeid under naturpanelet, IPBES. Temaet er spredning av- og kontroll med fremmede arter.
10.12.18

Suksess for norske forskere i ForestValue-prosjekter

Hele åtte skog- og treprosjekter med deltagelse fra norske miljøer ble formelt tildelt midler i BIONÆRs styremøte 6. desember. Prosjektene er et resultat av samarbeid innenfor ERA-Net ForestValue.
20.11.18

Innspill til IPCCs spesialrapporter om hav og is og om landarealer

Nå har du mulighet til å gi kommentarer til utkastene til IPCCs spesialrapporter om hav og is og om landarealer.
20.11.18

Skal forske på matsikkerhet og miljøbelastninger

Nå forener forskere fra Norge og Kina sine krefter for å utvikle kunnskap om hvordan landbruket kan bli mer bærekraftig og hvordan økosystemene blir påvirket av endringer i miljø og klima.
15.11.18

Endret søknadsfrist og -prosedyre for BIONÆR

BIONÆR-programmet lyser ut 40 millioner kroner til forskning på skog, klima og mattrygghet. Utlysningen har søknadsfrist 10. april 2019.
31.10.18

Ny teknologi er en viktig forutsetning for norsk landbruk i fremtiden

LandTek2018 – en konferanse om landbruk og teknologi – arrangeres for andre gang 31. oktober – 1. november i Oslo. I år skal konferansen ta for seg teknologi på åker og eng.
29.10.18

Søk forprosjekter bioøkonomi

Ser du nye muligheter innen foredling av bioressurser? Trenger du ekstra kapasitet eller ekspertbistand for å bekrefte potensial og lønnsomhet?
12.10.18

43 innovasjonsprosjektsøknader innenfor mat- og biobaserte næringer

Søknadene som kom inn til søknadsfristen 10. oktober skal nå vurderes av ulike fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i februar 2019.
11.10.18

Utlysing for å redusere klimagasser fra husdyrproduksjon er åpen

Midlene skal gå til prosjekter som gjennom tverrfaglig europeisk samarbeid på muliggjørende teknologier, løsninger og systemer i husdyrproduksjon kan redusere klimagassutslippene fra jordbrukssektoren. Fikk du ikke med deg vårt webinar, finner du alt om det nederst i denne saken. Søknadsfrist er 3. desember.
11.10.18

Kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler vedtas i desember

Søknadene om å etablere kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler som kom inn til søknadsfristen 10. oktober, skal nå vurderes av forskere og brukere av forskningsbasert kunnskap. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres 21. desember 2018.
27.09.18

Ny forskning gir mer kunnskap om effekter av 1,5 grader global oppvarming

De norske forskerne har funnet at effektene av en global oppvarming ved 1,5 og 2 grader er større enn forventet.
19.09.18

Spennende søknader til "nullutslippsgården"

Vi fikk inn fem søknader til utlysningen Inntil 30 millioner til forskning på "nullutslippsgården".
14.09.18

100 søknader til forskning på bioøkonomien

Søknadene som kom inn til søknadsfristen 12. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i midten av desember 2018.
07.09.18

70 millioner kroner til kommersialisering av forskningsresultater

Forskningsrådet utlyser støtte til kommersiell verifisering av lovende forskningsresultater. Søknadsfristen er 10. oktober.