Nettutgaven English

Nyheter

Ekspertutvalg vil ha mer forskning på ekstremisme og terrorisme

Det er klart behov for mer forskning på ekstremisme, terrorisme og radikalisering i Norge, mener et ekspertutvalg oppnevnt av Norges forskningsråd.

Flere nyheter

Utlysninger

BIA - 15.08.2017

2 millioner til nettverk mellom næringsliv og forskningsmiljøer

BIA ønsker å stimulere til mer forskningsbasert innovasjon på områder hvor det finnes norsk næringsliv som vil ha nytte av økt samarbeid med forskningsmiljøer. Støtten skal gå til etablering av nettverk som har som målsetting å bidra til generering av prosjektsøknader til BIA. BIA vil prioritere nettverk som inkluderer aktører med liten FoU-erfaring og som kan bidra til omstilling og grønn vekst og/eller nettverk som kan bidra til økt samfunnsøkonomisk nytteverdi.


H2020 - Samfunnssikkerhet - 24.08.2017

H2020: Grensesikkerhet og ekstern sikkerhet (H2020 SC7)

H2020 - Samfunnssikkerhet - 24.08.2017

H2020: Beskyttelse av kritisk infrastruktur (H2020 SC7)

Flere utlysninger

Arrangementer

15.08.2017

Forskningsrådet på Aqua Nor 2017

Forskningsrådet deltar med stand og miniseminarer på årets Aqua Nor-messe i Trondheim. Her presenteres Forskningsrådets tilbud til bedrifter som vil forske, og gode eksempler på resultater av forskning i næringslivet.

Flere arrangementer