Nettutgaven English

Nyheter

Foreslår nye prioriteringer og systemendringer i innspill til revidert Langtidsplan

Forskningsrådet foreslår nye prioriteringer og systemendringer når langtidsplan for forskning og høyere utdanning revideres. Blant annet løftes kulturelle og globale endringer frem som en ny hovedprioritering.

Flere nyheter

Utlysninger

PETROMAKS2 - 31.01.2018

Norsk deltakelse i ERA-NET Co-fund MarTERA – Marine and Maritime Technologies for a new ERA

Denne utlysningen gjelder bare for søkere som allerede har fått innvilget betinget støtte gjennom ERA-NET MarTERA og som har mottatt en e-post fra Forskningsrådet om dette.

H2020-ICT - 31.01.2018

H2020: 5G Call (H2020 ICT LEIT)

Flere utlysninger

Arrangementer

23.01.2018

Innovasjon i offentlig sektor - muligheter og erfaringer med forskning

Bergen: Er du involvert i utviklings- og innovasjonsprosesser i, med eller for offentlig sektor? Har du utfordringer som forskning kan svare på?

Flere arrangementer