Gå direkte til innhold
 

Publikasjoner

Bestillingskurv ( 0 )
2574 treff
Tittel
Forfatter
Utgitt
Antall
Work programme 2017 - 2024
Norway - Global partner NORGLOBAL 2
 
2017
Nettutgave
Evaluation of the Humanities in Norway
Report from Panel 3 – Nordic and Comparative Literature
 
2017
Nettutgave
Evaluation of the Humanities in Norway
Report from Panel 7 – Religion and Theology
 
2017
Nettutgave
Evaluation of the Humanities in Norway
Report from Panel 8 – Media Studies
 
2017
Nettutgave
Forskning for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling
Forskningsrådets strategi for bærekraft 2017–2020
 
2017
Programplan - 2017
Program for God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering – BEHANDLING
 
2017
Nettutgave
Research for Sustainable Societal and Industrial Development
The Research Council of Norway's Strategy for Sustainability, 2017-2020
 
2017
Budsjettforslag 2019
 
2017
Nettutgave
Tilgjengeliggjøring av forskningsdata Revidert 2017
Policy for Norges forskningsråd
 
2017
Nettutgave
Innovasjon i offentlig sektor
Forskningsrådets strategi 2018 - 2023
 
2017
Evaluering av de samfunnsvitenskapelige instituttene
Faktarapport
 
2017
Nettutgave
Bibliometric analyses of the social Science research institutes in Norway
 
2017
Nettutgave
User survey and impact assessment of the Norwegian social science institutes
 
2017
Nettutgave
Årsrapport 2016
 
2017
Nettutgave
Budsjettforslag 2018
 
2017
Nettutgave
Innovativt næringsliv
Forskningsrådets strategi 2016-2020
 
2017
Evaluering av VAM-programmet
Rapport fra evalueringskomité 2017
 
2017
Simula Research Laboratory
An evaluation 2016/2017
 
2017
Nettutgave
Follow-up Plan for the Evaluation of Basic and Long-Term Research within Engineering Science in Norway
Report from the Follow-Up Committee on Recommended Actions
 
2017
Nettutgave
Sluttrapport fra VRI-programmet
 
2017
Nettutgave
Final report 2012-2016
Programme on Human Biobanks and Health Data - BIOBANK
 
2017
Nettutgave
Mid-term evaluation of ten National Research Schools
Report submitted by the evaluation panel
 
2017
Nettutgave
SkatteFUNN Årsrapport 2016
 
2017
Evaluation of the Humanities in Norway
Report from Panel 1 – Aesthetic Studies
 
2017
Nettutgave
Evaluation of the Humanities in Norway
Report from Panel 2 – Nordic Languages and Linguistics
 
2017
Nettutgave
Norwegian Polar Research
An evaluation
 
2017
Programplan MAROFF, Revidert 2017
Maritim virksomhet og offshore operasjoner – MAROFF
 
2017
Nettutgave
Nordområdene og Russland
Funn fra forskningen
 
2017
Nettutgave
Evaluering av BIA
Resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden
 
2017
Nettutgave
Programplan - 2017
Stort program Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester – HELSEVEL
 
2017
Nettutgave