Gå direkte til innhold
 

Publikasjoner

Bestillingskurv ( 0 )
2575 treff
Tittel
Forfatter
Utgitt
Antall
Programplan HAVBRUK Gjelder fra 2018
 
2018
Nettutgave
Mellomledere i skolen Arbeidsoppgaver og opplæringsbehov
- en systematisk kunnskapsoversikt
 
2018
Nettutgave
Årsrapport 2017
Felles innsats for forskning og innovasjon
 
2018
Nettutgave
Work programme Applicable from 2018
Nanotechnology, Microtechnology and Advanced Materials (NANO2021)
 
2018
Nettutgave
Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2018
Del 2: Prosjektbeskrivelser
 
2018
Nettutgave
Verktøy for forskning
Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur 2018 -2025
 
2018
Nettutgave
Programplan
Gjelder fra 2018 TRANSPORT 2025
 
2018
Nettutgave
Hva vet vi om kvinners helse?
Rapport fra forprosjektet til kvinnehelseportalen.no
 
2018
Nettutgave
Evaluering av primærnæringsinstituttene
Samfunnseffekter av instituttenes forskning
 
2018
Nettutgave
Evaluation of the Social Sciences in Norway
Report from Panel 4 – Sociology
 
2018
Nettutgave
Programplan Revidert 2018
Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar (SAMANSVAR)
 
2018
Nettutgave
Hva er kjønnsperspektiver i forskning?
Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder
 
2018
Indikatorrapporten 2018
Overblikk og hovedtrender
 
2018
What is the gender dimension in research?
Cases studies in interdisciplinary research
 
2018
Nettutgave
Programplan BIONÆR Gjelder fra 2018
Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer – BIONÆR
 
2018
Nettutgave
Programplan Gjelder fra 2018
Nanoteknologi,mikroteknologi og avanserte materialer – NANO2021
 
2018
Nettutgave
Work Programme BIA In effect from 2018
User-driven Research based Innovation – BIA
 
2018
Nettutgave
Sluttrapport 2013-2018
Samfunnssikkerhet- SAMRISK
 
2018
Nettutgave
FRIPRO i tall
Prosjekt-, bevilgnings- og søknadstall for Fri prosjektstøtte (FRIPRO) i perioden 2012-2016
 
2018
Nettutgave
Programplan BIOTEK2021 Gjelder fra 2018
 
2018
Nettutgave
Evaluation of the Social Sciences in Norway
Report from the Principal Evaluation Committee
 
2018
Nettutgave
Evaluation of the Social Sciences in Norway
Impact Cases
 
2018
Nettutgave
Evaluation of the Social Sciences in Norway
Report from Panel 2 – Economics
 
2018
Nettutgave
Evaluation of the Social Sciences in Norway
Report from Panel 3 – Political Science
 
2018
Nettutgave
Budsjett 2018
 
2018
Nettutgave
Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Resultater og høydepunkter fra åtte FME-er
Sluttrapport 2009 - 2017
 
2018
Energieffektivisering og reduksjon av klimagasser
En analyse av offentlig petroleumsforskning 2015–2018
 
2018
Helseforskning finansiert av Norges forskningsråd 2017
Porteføljeanalyse med Health Research Classification System (HRCS)
 
2018
Nettutgave
En målrettet og effektiv instituttpolitikk
En systematisk gjennomgang av Forskningsrådets evalueringer av forskningsinstitutter Synteserapport
 
2018
Nettutgave
Work programme 2018 -2027
Research Programme on Societal Security and Safety - SAMRISK
 
2018
Nettutgave