Gå direkte til innhold
 

Publikasjoner

Bestillingskurv ( 0 )
2569 treff
Tittel
Forfatter
Utgitt
Antall
Programplan Revidert 2018
Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar (SAMANSVAR)
 
2018
Nettutgave
Hva er kjønnsperspektiver i forskning?
Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder
 
2018
Indikatorrapporten 2018
Overblikk og hovedtrender
 
2018
What is the gender dimension in research?
Cases studies in interdisciplinary research
 
2018
Nettutgave
Programplan BIA
Gjelder fra 2018
 
2018
Nettutgave
Sluttrapport 2013-2018
Samfunnssikkerhet- SAMRISK
 
2018
Nettutgave
FRIPRO i tall
Prosjekt-, bevilgnings- og søknadstall for Fri prosjektstøtte (FRIPRO) i perioden 2012-2016
 
2018
Nettutgave
Programplan BIOTEK2021 Gjelder fra 2018
 
2018
Nettutgave
Programplan 2018–2027
 
2018
Nettutgave
Energieffektivisering og reduksjon av klimagasser
En analyse av offentlig petroleumsforskning 2015–2018
 
2018
Forskning og innovasjon i og for nord
Forskning.nord.tre
 
2018
Evaluation of the Social Sciences in Norway
Report from the Principal Evaluation Committee
 
2018
Nettutgave
Evaluation of the Social Sciences in Norway
Impact Cases
 
2018
Nettutgave
Evaluation of the Social Sciences in Norway
Report from Panel 2 – Economics
 
2018
Nettutgave
Evaluation of the Social Sciences in Norway
Report from Panel 3 – Political Science
 
2018
Nettutgave
Synteserapport: Instituttsektoren i Norge
En systematisk gjennomgang forskningsinstitutter som omfattes av den statlige basisfinansieringsordningen
 
2018
Nettutgave
Programplan
Gjelder fra 2018
 
2018
Nettutgave
Budsjett 2018
 
2018
Nettutgave
Work programme 2018 -2027
Research Programme on Societal Security and Safety - SAMRISK
 
2018
Nettutgave
Helseforskning finansiert av Norges forskningsråd 2017
Porteføljeanalyse med Health Research Classification System (HRCS)
 
2018
Nettutgave
Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Resultater og høydepunkter fra åtte FME-er
Sluttrapport 2009 - 2017
 
2018
Centre for Molecular Medicine Norway
Evaluation of NCMM - 2018
 
2018
Nettutgave
Handlingsplan for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin (2018-2021)
Arbeidsgruppe nedsatt av Forskningsrådet 
 
2018
Nettutgave
Casestudier over effektene av de samfunnsvitenskapelige instituttenes forskning
Vedlegg til evalueringsrapport
 
2017
Nettutgave
Budsjett 2017
 
2017
Nettutgave
Work programme 2017 - 2024
Norway - Global partner NORGLOBAL 2
 
2017
Nettutgave
Evaluation of the Humanities in Norway
Report from Panel 3 – Nordic and Comparative Literature
 
2017
Nettutgave
Evaluation of the Humanities in Norway
Report from Panel 7 – Religion and Theology
 
2017
Nettutgave
Evaluation of the Humanities in Norway
Report from Panel 8 – Media Studies
 
2017
Nettutgave
Forskning for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling
Forskningsrådets strategi for bærekraft 2017–2020
 
2017