Gå direkte til innhold
 

Publikasjoner

Bestillingskurv ( 0 )
2570 treff
Tittel
Forfatter
Utgitt
Antall
Årsrapport 2017 De samfunnsvitenskapelige instituttene
Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen
 
2018
Nettutgave
Evaluering av primærnæringsinstituttene
Hovedrapport
 
2018
Nettutgave
Raising energy efficiency and redusing greenhouse gas emissions
An analysis publicly funded petroleum research 2015-2018
 
2018
Nettutgave
Årsrapport 2017 De teknisk-industrielle instituttene
Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen
 
2018
Nettutgave
Tilleggsrapport til evaluering av miljøinstituttene i Norge
Eksempler på samfunnseffekter
 
2018
Nettutgave
Learning and teaching with technology in higher education
A systematic Review
 
2018
Nettutgave
Effekter av 1,5 grader global oppvarming
5 norske prosjekter som med ulik innfallsvinkel belyser temaet
 
2018
Nettutgave
Programplan for ENERGIX
Gjelder fra 2018
 
2018
Nettutgave
Vedlegg Årsrapport 2017
Del II Departementsvis rapportering
 
2018
Nettutgave
Programplan 2017 - 2022
Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE
 
2018
Nettutgave
Evaluation of Norwegian education research
Report from the international expert committee Final Report 22 February 2018
 
2018
Nettutgave
Work programme from 2018
Polar Research Programme – POLARPROG
 
2018
Nettutgave
Tools for Research National strategy for research infrastructure 2018 - 2025
National Financing Initiative for Research Infrastructure (INFRASTRUKTUR)
 
2018
Nettutgave
Norwegian Roadmap for Research Infrastructure 2018
National Financing Initiative for Research Infrastructure (INFRASTRUKTUR)
 
2018
Nettutgave
Indikatorrapporten 2018
Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - Statistikk og indikatorer
 
2018
Nettutgave
Budsjettforslag 2020
 
2018
Nettutgave
Regionale kunnskapsgrunnlag
FoU-basert innovasjon i næringslivet – statistikk og indikatorer November 2018
 
2018
Nettutgave
Attachment 1 to the ENERGIX work programme
Valid from 2018
 
2018
Nettutgave
Programplan BIONÆR
Gjelder fra 2018
 
2018
Nettutgave
Programplan
Gjelder fra 2018
 
2018
Nettutgave
Programplan HAVBRUK Gjelder fra 2018
 
2018
Nettutgave
Mellomledere i skolen Arbeidsoppgaver og opplæringsbehov
- en systematisk kunnskapsoversikt
 
2018
Nettutgave
Årsrapport 2017
Felles innsats for forskning og innovasjon
 
2018
Nettutgave
Work programme Applicable from 2018
Nanotechnology, Microtechnology and Advanced Materials (NANO2021)
 
2018
Nettutgave
Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2018
Del 2: Prosjektbeskrivelser
 
2018
Nettutgave
Verktøy for forskning
Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur 2018 -2025
 
2018
Nettutgave
Work Programme BIA
In effect from 2018
 
2018
Nettutgave
Programplan
Gjelder fra 2018 TRANSPORT 2025
 
2018
Nettutgave
Evaluation of the Social Sciences in Norway
Report from Panel 4 – Sociology
 
2018
Nettutgave
Hva vet vi om kvinners helse?
Rapport fra forprosjektet til kvinnehelseportalen.no
 
2018
Nettutgave