Gå direkte til innhold
 

Publikasjoner

Bestillingskurv ( 0 )
2575 treff
Tittel
Forfatter
Utgitt
Antall
Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2018
Del 1: Områdestrategier
 
2018
Nettutgave
Midtveisevaluering BALANSE For perioden 2013-2017
 
2018
Nettutgave
Årsrapport 2017 Forskningsinstituttene
 
2018
Nettutgave
Årsrapport 2017 Miljøinstituttene
Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen
 
2018
Nettutgave
Årsrapport 2017 De samfunnsvitenskapelige instituttene
Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen
 
2018
Nettutgave
Evaluering av primærnæringsinstituttene
Hovedrapport
 
2018
Nettutgave
Open Access to Research Data Revised 2017
Policy for The Research Council of Norway
 
2018
Nettutgave
Programplan Gjelder fra 2018
Forskningsdrevet nyskaping – FORNY2020
 
2018
Work programme In effect from 2018
Large-scale programme Biotechnology for Innovation – BIOTEK2021
 
2018
Nettutgave
Årsrapport 2017 Primærnæringsinstituttene
Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilningen
 
2018
Nettutgave
Raising energy efficiency and redusing greenhouse gas emissions
An analysis publicly funded petroleum research 2015-2018
 
2018
Nettutgave
Evaluation of the Social Sciences in Norway
Report from Panel 1 – Geography
 
2018
Nettutgave
Evaluation of the Social Sciences in Norway
Report from Panel 5 – Social Anthropology
 
2018
Nettutgave
Energi21
strategi 2018
 
2018
Årsrapport 2017 De teknisk-industrielle instituttene
Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen
 
2018
Nettutgave
Tilleggsrapport til evaluering av miljøinstituttene i Norge
Eksempler på samfunnseffekter
 
2018
Nettutgave
Learning and teaching with technology in higher education
A systematic Review
 
2018
Nettutgave
Programplan for ENERGIX
Gjelder fra 2018
 
2018
Nettutgave
Vedlegg Årsrapport 2017
Del II Departementsvis rapportering
 
2018
Nettutgave
Programplan 2017 - 2022
Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE
 
2018
Nettutgave
Evaluation of Norwegian education research
Report from the international expert committee Final Report 22 February 2018
 
2018
Nettutgave
Tools for Research National strategy for research infrastructure 2018 - 2025
National Financing Initiative for Research Infrastructure (INFRASTRUKTUR)
 
2018
Nettutgave
Norwegian Roadmap for Research Infrastructure 2018
National Financing Initiative for Research Infrastructure (INFRASTRUKTUR)
 
2018
Nettutgave
Work programme from 2018
Polar Research Programme – POLARPROG
 
2018
Nettutgave
Regionale kunnskapsgrunnlag
FoU-basert innovasjon i næringslivet – statistikk og indikatorer November 2018
 
2018
Nettutgave
Attachment 1 to the ENERGIX work programme
Valid from 2018
 
2018
Nettutgave
Indikatorrapporten 2018
Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - Statistikk og indikatorer
 
2018
Nettutgave
Budsjettforslag 2020
 
2018
Nettutgave
Effekter av 1,5 grader global oppvarming
Fem norske prosjekter belyser temaet med ulik innfallsvinkel
 
2018
Nettutgave
Programplan 2019-2023
Kultur- og mediesektoren - KULMEDIA
 
2018
Nettutgave