Gå direkte til innhold
 

Publikasjoner

Bestillingskurv ( 0 )
2575 treff
Tittel
Forfatter
Utgitt
Antall
Prosjektkatalog 1993
Medisin og helseforskning
 
1993
To kapittel om norsk bokhandel
Fjeldstad, Anton
1993
Miljøkvalitet og helse - MILK
Faglig sluttrapport fra forskningsprogrammet.
 
1993
Kvinneliv i Landbruket - Arbeid for livet
Konferanserapport. Avslutningskonferanse 1. og 2. juni 1993 på Norsk folkemuseum, Bygdøy
 
1993
Aktivitet og fritid
Kommunale ungdomsundersøkelser i perioden 1988 - 93. Sammendragsrapport
Wærdahl, Randi
1993
Norsk filmbibliografi
Litteratur om norsk film og norske filmforhold
Hald, Odd Heide
1993
Past Global Changes (PAGES)
Report from a Norwegian symposium at Solstrand 9 - 10 November 1992
 
1993
Til konfirmanten - en undervisningspakke til konfirmasjonsundervisningen
Nielsen, Torben Hviid
1993
Kunstfaglig forskning
Rapport fra konferanse 13. - 15- februar 1992, Åsgårdstrand
 
1993
Prosjektkatalog 1993
Naturvitenskap
 
1993
Evaluering av NIFU
 
1993
Program for rusmiddelforskning 1991 - 1995
Prosjektoversikt
 
1993
Ungdom, friluftsliv og organisasjoner
Skogen, Ketil
1993
Minoriteter og utdanning
En forskningsoversikt med sikte på brukere i skolen
Engen, Thor Ola
1993
Skriving i dataalder
Om skriveforskning i Norge
 
1993
Publikasjonsoversikt
NHK-støttede forskningsprosjekter 1984 - 1992
 
1993
Migrasjonsforskning i Norge 1985 - 1993
En prosjektkatalog
 
1993
Samtid og fortid
Museumsnettverket 2. Nye problemstillinger med utgangspunkt i nytt og gammelt gjenstandsmateriale
 
1993
Norsk sosialantropologi 1993 - et utsnitt
Rapport fra fagkonferansen i sosialantropologi mars 1993
 
1993
Alvorlige psykiske lidelser - med særlig vekt på funksjonelle psykoser. Handlingsplan for statlig stimulering av psykisk helsevern og mental helse
Nasjonal ekspertkonferanse, Soria Moria kurs- og konferansesenter, Oslo, 15. - 16. juni 1993
 
1993
Research Program on Immigration
Summary of Program Memorandum
 
1992
Program for innvandringsforskning
Sammendrag av programnotat
 
1992
Forskningsprogram om grunnforurensning - GRUF (papirversjonen)
Sluttrapport til Norges Forskningsråd, 1995-2000
 
1983
Kunstrommet, Byrommet, Maktrommet
KULTs skriftserie nr. 102
Sæter, Oddrun (red.)
1978
Årsrapport 2014 SkatteFUNN