Gå direkte til innhold
 

Finn utlysninger

I tidsperioden fra 10. april (fra 5. april for løpende utlysninger) til cirka 15. mai tar vi ned alle utlysinger fra nettsidene våre i forbindelse med at vi får nye nettsider fra 23. april. I denne perioden kan du ikke sende inn eller opprette nye søknader, men du kan fortsette å skrive på søknader som ikke er sendt inn. Når nye utlysningssider er oppe igjen, oppretter du et nytt søknadsskjema til utlysningen der du kopierer innholdet derfra og inn i den nye søknaden.

Abonner på utlysninger i vårt nyhetsbrev.