This site use cookies to provide the best possible experience for you. By closing this message you agree to our use of cookies. Our full privacy policy is available here.
Close disclaimer
Desktop version Norsk

News

More news

Funding

RFFHSTAD - 01.06.2018

Forprosjekter - offentlig. Søknadsfrist 1. juni 2018

Forprosjektene skal være innovasjonsprosjekter med forskningsutfordringer innenfor et av de temaene som er spesifisert i utlysningen. Prosjektene skal kunne videreføres i et hovedprosjekt hvor offentlig sektors utfordringer og behov står sentralt. Forskningsutfordringene i hovedprosjektet skal også beskrives i søknaden.

More calls for proposals

Events

More events