Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Syv nye nasjonale forskerskoler

Forskningsrådet har bevilget drøyt 160 millioner kroner til syv nye nasjonale forskerskoler for perioden 2016–2023. Styringsgruppen for nasjonale forskerskoler, som har ansvaret for Forskningsrådets satsing på forskerskoler, besluttet dette i bevilgningsmøtet den 19. oktober. Det kan bli bevilget flere nye forskerskoler, les mer om dette nedenfor.

Årets utlysning

Årets utlysning var åpen for alle fag, profesjoner og temaer. Utlysningen var en samfinansiering mellom Forskningsrådets satsing på nasjonale forskerskoler og seks tematiske programmer i Forskningsrådet. I denne første runden er det bevilgningen fra Forskningsrådets satsing på nasjonale forskerskoler som offentliggjøres. I neste runde vil de tematiske programmene vurdere om ytterligere forskerskoler innenfor eget program/satsingsområde skal innvilges. Programmene vil ha bevilgningsmøter i løpet av året, og resultatene vil bli publisert fortløpende.

Om søknadene og søknadsbehandlingen

Forskningsrådet mottok 36 søknader til fristen 15. april, og det ble søkt om nærmere 830 millioner kroner til sammen. Samtlige søknader er vurdert av fagpaneler bestående av nordiske og/eller europeiske forskere, alle med sterke faglige kvalifikasjoner og erfaring fra søknadsbehandling. En oversikt over panelenes sammensetning vil bli lagt på Forskerskolenes nettside om kort tid. Styringsgruppen for nasjonale forskerskoler har hatt et overordnet og helhetlig ansvar i søknadsbehandlingen og har fattet endelig beslutning om bevilgning basert på søknadene, panelvurderingene og øvrige føringer i utlysningen.

De syv nye forskerskolene

Alle de nye forskerskolene består av mange partnere. Mellom fire og ti universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter samarbeider i hvert nettverk. Disse vil arrangere felles kurs og samlinger for doktorgradsstipendiater, utfyllle hverandres veiledningskapasitet og benytte hverandres laboratoriefasiliteter i fag der dette er relevant.

Se listen med de syv nye forskerskolene i lenken til høyre.

 

Skrevet av:
Marianne Helstad Nalum Seniorrådgiver +47 22 03 70 72 mhn@forskningsradet.no
Publisert:
22.10.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016