Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Skal forske på villaksens liv i havet

Vi vet svært lite om hva som skjer med villaksen i havet. Et nytt forskningsprosjekt får nå 21 mill. kroner til å finne ut mer.

Norske elver inneholder noen av verdens viktigste gyteområder for atlantisk laks (Salmo salar), og Norge har således et spesielt ansvar for å ivareta denne arten. Atlantisk laks har i lang tid vært gjenstand for stor forskningsinnsats, ikke minst blant norske forskningsmiljøer. De fleste publikasjonene konsentrerer seg om laksens gyte- og oppvekstområder i elv, samt ulike påvirkningsfaktorer fra lakseoppdrett i kystsonen.
– Vi vet lite om villaksens liv i havet, altså den marine fasen. Dette prosjektet skal bidra til å dekke viktige kunnskapshull på området, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet. 

Forskningsrådet lyste i vår ut midler til en kunnskapsplattform om faktorer som påvirker overlevelse i villaksens marine fase. Søknadsbehandlingen er nå avsluttet, og det ble besluttet å tildele 21 mill. kroner til ett prosjekt som skal forene metodikk, data og infrastruktur for å øke forståelsen av den marine fasen av villaksens liv.

(Foto: Hans-Petter Fjeld, Wikimedia Commons)

Samler forskningsmiljøer
Prosjektet forener forskningsmiljøer ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Universitetet i Tromsø, Havforskningsinstituttet, UNI Research AS og Rådgivende Biologer AS, i tillegg til en rekke internasjonale partnere.
– Prosjektet bringer miljøer som er sterke på hver sine felt sammen for å øke den samlede forståelsen. Det er viktig for å få fram god kunnskap på et område hvor vi har behov for å lære mer, sier Røttingen. 

Prosjektet som får midler heter: ATLANTIC SALMON AT SEA - factors affecting their growth and survival (SeaSalar) og prosjektleder er NINA

Prosjektet ble evaluert av fire eksterne eksperter og ble vurdert til å være særdeles sterkt og ha et stort potensial for å bringe fram ny og viktig kunnskap. Totalbudsjettet er på over 36 mill. kroner, så i tillegg til midlene fra Forskningsrådet stiller prosjektpartnerne med egne midler.

Les mer
Hva vet vi om villaksens overlevelse i sjø?
Hva skjer med villaksen i havet?

 

Skrevet av:
Mette Mila Seniorrådgiver +47 22 03 72 75 mlm@forskningsradet.no
Publisert:
14.12.2017
Sist oppdatert:
14.12.2017