Gå direkte til innhold
 

KLIMAFORSK: 5 nye prosjekter

38 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 7.9.2016.

Utlysningstittel: 40 millioner kroner til fri klimaforskning

Søkt beløp totalt: 834 millioner NOK
Tildelte midler: 38 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 111
Forskerprosjekt: 111
Avviste søknader: 1

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter7654321
Forskerprosjekt5304528200

 

Programstyre: Hege Hisdal, Vigdis Vandvik, Karin Bäckstrand, Øyvind Christophersen, Knut Holtan Sørensen, Cecilie Hellum von Quillfeldt, Bente Pretlove, Dag Trygve Enden, Katrine Krogh Andersen
Settemedlem: Ingen

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

ProsjektnummerProsjekttittelInstitusjon/bedrift
267511EVOLUTION IN A CHANGING CLIMATE (EVOCLIM)Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
267613Trapped in a cold-adapted body: the causes and consequences of phenotypic change in a rapidly warming ArcticNorges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet
268005Effects of temperature during embryogenesis on life history traits of a partial migratory speciesSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA
268062Environmental ancient DNA as proxy for sea ice reconstructionsUni Research AS
268135CROP: Quantifying Conflict Risk of Agricultural Productivity ChangesINSTITUTT FOR FREDSFORSKNING

 

Kommentar

Følgende programstyre-medlem deltok ikke på møtet: Dag Trygve Enden Følgende programstyre-medlemmer fratrådte som inhabil i hele søknadsbehandlingen: Tore Furevik, Hege Hisdal og Cecilie Hellum von Quillfeldt

Publisert:
10.12.2016