Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
FORSKNING OG ANALYSE

De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø. En forskningskartlegging

Forskningskartleggingen De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og beskriver kjennetegn ved læringsfremmende arbeidsmåter og gode læringsmiljø for de yngste barna i skolen. Følgende forskningsspørsmål er formulert for arbeidet: Hva kjennetegner arbeidsmåter og læringsmiljø som fremmer læring for de yngste barna i skolen?

Lek, lydhøre lærere og god overgang fra barnehage er viktig for de yngste i skolen, viser ny rapport. – Vi vet mye om hva som er viktig for de yngste barna i skolen, men vi vet for lite om hvordan hverdagen deres faktisk er. Denne rapporten gir oss nyttig informasjon, men jeg ser frem til å få mer kunnskap om de norske elevene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Les rapporten her

Forskningskartleggingen finner at det er overensstemmelse mellom norske policydokumenter, lover og forskrifter og det forskning viser er gode pedagogiske arbeidsmåter for de yngste barna i skolen. Forskningen viser at det som skjer de første skoleårene har langvarig effekt på barns senere læringsutbytte. Undersøkende undervisning, elevaktive undervisnings- og læringsformer, gode relasjoner preget av varme og støttende samspill mellom lærere og elever er svært viktig for de yngste barnas trivsel og faglige utvikling. I denne aldersgruppen kan det i hvert årskull være stor individuell variasjon med hensyn til hvor raskt elevene modnes. Kvaliteten på barns overgang fra barnehage til skole har stor betydning for barnas trivsel. Mange barn tilpasser seg skolens praksiser uten problemer, men skolen må ta hensyn til den gruppen elever som strever med å sitte i ro og trenger tid til å tilpasse seg skolens arbeidsmåter. De fleste barn i denne aldersgruppen vil imidlertid ha nytte av at skolens læringsaktiviteter gir rom for barnas egne initiativ, slik de har vært vant til i barnehagen. Forskere foreslår derfor at lærere i barnehage og skole samarbeider om å designe en lekbasert undervisning tilpasset de første skoleårene. Policydokumenter og forskning anbefaler en mer elevsentrert undervisning i skolen, og forskningskartleggingen konkluderer med at det må være sammenheng mellom lærerprofesjonens kunnskap om hvordan barn lærer og hvordan lærerne underviser de yngste barna i skolen. Flere studier finner at det er for mye lærerstyrt undervisning og dårlig samsvar mellom hva lærerne sier om praksis og hvordan de praktiserer.
 

 

 

Rapport fra KSU
Rapport KSU er en publikasjon produsert og utgitt av Kunnskapssenteret.
Publisert: 21.11.2018
Sist oppdatert: 21.11.2018