Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring

Den systematiske kunnskapsoversikten Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og svarer på forskningsspørsmålet: Hva kjennetegner campusutforming som har positiv innvirkning på undervisning, forskning, samarbeid og læring?

Les rapporten her 

«Denne rapporten gir oss en god oversikt over forskning om hvordan utforming av campus spiller inn på læring, trivsel og samarbeid. Slike kunnskapsoversikter er viktige bidrag til en kunnskapsbasert politikkutvikling»

Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister  

 

Universiteter og høyskoler har flere oppgaver knyttet til sine kjerneoppgaver: forskning, undervisning, formidling og innovasjon. Campus, bygninger og rom må derfor utformes fleksibelt og med omtanke slik at den fysiske infrastrukturen støtter institusjonenes arbeid for å nå sine mål.

De inkluderte studiene viser at arkitektur og design helt klart legger føringer for hvilke typer aktiviteter som kan foregå i ulike rom. De viser også at romutforming kan bidra til å opprettholde gamle praksiser eller hindre at nye får utvikle seg. Det påpekes at akademikere bør engasjere seg mer i spørsmål om arkitektur og utforming av rom for undervisning, forskning og læring og at ledelsen må følge opp institusjonenes ambisjoner om mer studentaktive arbeidsformer og mer bruk av digital teknologi med kurs for de ansatte.

Hovedbudskapet i den systematiske kunnskapsoversikten er at de arkitektoniske løsningene som velges må harmonere med og kunne tilpasses de utdanningspraksiser institusjonene har som ambisjon å fremme, det studentene forventer å lære i høyere utdanning og den variasjonsbredden avlæringsformer som de foretrekker.

Den systematiske kunnskapsoversikten har identifisert hindringsfaktorer for bruk av studentaktive læringsformer i høyere utdanning som kan plasseres i tre kategorier: fysiske hindringsfaktorer, hindringer som skyldes antall studenter og hindringer som kan tilskrives institusjonenes tradisjon.

 

 

 

Publisert: 09.01.2018
Sist oppdatert: 09.01.2018