Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
OVERBLIKK

Fysisk aktivitet i ungdomsskolen

Barn og unge beveger seg mindre enn de gjorde før. Dette er en trend man frykter kan få negative konsekvenser for folkehelsen og for samfunnsutviklingen generelt, men også for den enkeltes opplevelse av livsmestring.

For å snu denne utviklingen er det nødvendig å samordne forskjellige tiltak. Stadig mer forskning viser at hvis gode helsevaner skal bli varige, må de innarbeides tidlig. Skolen betraktes som en sentral aktør i dette arbeidet, blant annet fordi det formelle utdanningssystemet har strukturer og systemer på plass som egner seg for intervensjoner. Kunnskapssenter for utdanning presenterer her en systematisk kunnskapsoversikt om betydningen av fysisk aktivitet for elevers fysiske og psykiske helse, deres læringsutbytte og skolens læringsmiljø. Kunnskapsoversikten inngår i et større prosjekt som ledes av Utdanningsdirektoratet, og skal bidra med kunnskapsgrunnlag til modeller som skal utprøves og forskes på.

Gjennom flere systematiske søk, innspill fra anerkjente forskere på feltet og håndsøk, ble det identifisert 1468 studier med mulig relevans for kunnskapsoversikten. Disse studiene ble vurdert i flere omganger av flere forskere uavhengig av hverandre – først på tittel og sammendrag og deretter i fulltekst. I arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter brukes fastlagte og forhåndsdefinerte kriterier for eksklusjon og inklusjon som skjer gjennom hele prosessen. Til slutt ble tretti studier av høy kvalitet og med høy relevans for kunnskapsoversiktens forskningsspørsmål stående igjen. Studiene viser at fysisk aktivitet har positiv innvirkning på flere av utfallsmålene. De viser at fysisk aktivitet har effekt på fysisk helse og at det er indikasjoner på sammenheng mellom fysisk aktivitet og psykisk helse, læringsutbytte og læringsmiljø.

Når artiklene leses i sammenheng, utkrystalliserer det seg visse trekk som går på tvers av tema, type fysisk aktivitet og utformingen av den fysiske aktiviteten. For at tiltakene skal være vellykkede, må de tilpasses aktørene og den lokale konteksten. Slik tilpasning forutsetter implementeringskompetanse og kunnskap om fysisk aktivitet. I tillegg bør den fysiske aktiviteten være av en slik intensitet, varighet og frekvens at den fører til forbedret fysisk form. Det er også klare indikasjoner i materialet på at når den fysiske aktiviteten er slik utformet at den ivaretar sosiale relasjoner, er det lettere å lykkes med tiltak som inneholder fysisk aktivitet.

Les rapporten (PDF)

 

Publisert: 27.02.2017
Sist oppdatert: 27.02.2017
PDF PDF - 4,0 MB