Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
FORSKNING OG ANALYSE

Forhold ved skolen med betydning for mobbing (KSU 2/2014)

Kunnskapssenter for utdanning presenterer her sin nye rapport om "Forhold ved skolen med betydning for mobbing" (Forskningsoppsummering 2/2014). Oppsummeringen er gjort på oppdrag fra sekretariatet for Djupedalutvalget som del av kunnskapsgrunnlaget for utvalgets kommende innstilling.

Lillejord, S., Ruud, E., Fischer-Griffiths, P., Børte, K., Haukaas, A. (2014) Forhold ved skolen med betydning for mobbing, Forskningsoppsummering. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning www.kunnskapssenter.no

Rapporten er tilgjengelig for nedlastning, se nederst på siden.
 

Sammendrag:

Forskningen som er oppsummert viser at skolemiljøet har stor betydning for elevers, ansattes og foresattes opplevelse av kvalitet i skolen – faglig og sosialt. Stadig mer empirisk forskning bekrefter at godt skolemiljø virker helsefremmende, bidrar til trivsel og læring og hindrer mobbing og uønsket atferd. Begrepet skolemiljø er ikke klart avgrenset og definert, men består av flere faktorer som virker sammen.
 
Fem dimensjoner ved skolemiljø er identifisert som viktigere enn andre: trygghet, relasjoner, undervisning og læring, institusjonelle omgivelser og skoleutvikling. Forskningen anbefaler også økt oppmerksomhet om holdninger til mobbing, for det rapporteres om tilfeller da skolens personale betrakter mobbing som et mindre problem, mens elevene oppfatter det som alvorlige problemer.
Flere forskere argumenterer for at det trengs mer forskning om marginalisering ettersom mange problemer skyldes at elevene ikke opplever tilhørighet til skolen.
 
Et hovedfunn i oppsummeringen er at stadig flere forskere nå er enige om at langsiktig og bredt anlagt arbeid med skolemiljø er det beste tiltaket for å forhindre mobbing og uønsket atferd i skolen.
 
Et utviklingstrekk i forskningen er en bevegelse fra en reaktiv mot en preventiv holdning til mobbing, og fra et individperspektiv til økt forståelse av mobbingens kontekst og gruppedynamikk. En mer inkluderende skole kan motvirke et bredt spekter av tilpasningsproblemer.
 
Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra sekretariatet til Djupedalutvalget som skal vurdere virkemidler for et godt skolemiljø og  foreslå tiltak som kan begrense mobbing i skolen. 
 
Protokoll

Protokollen er tilgjengelig ved henvendelse til Kunnskapssenter for utdanning.

 

Forskningsoppsummering
Forskningsoppsummering (literature review eller research review) er en (ikke systematisk) gjennomgang av publiserte artikler på et forskningsfelt.
Publisert: 17.09.2014
Sist oppdatert: 29.06.2015
PDF PDF - 3,0 MB