Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Ytring

Skolen bør se framover

Sølvi Lillejord
Det er nødvendig at vi med jevne mellomrom vurderer om vi har de riktige fagene i skolen, og om fagene har et relevant innhold. Derfor er det satt ned et utvalg som skal utrede behovene for framtidens skole. Men kanskje er det også nødvendig å se på skolens undervisningspraksis i et historisk perspektiv og vurdere muligheter for forbedring. Denne ytringen er tidligere publisert som "Til ettertanke" i Utdanningsforbundets blad Bedre skole nr 04/2013.

I 2002 ga den amerikanske journalisten Neenah Ellis ut en bok med tittelen If I Live to Be 100. Lessons from the Centenarians. Her gjengir hun utdrag fra samtaler som hun har hatt med ni kvinner og sju menn, alle over hundre år gamle. I forbindelse med publiseringen av boken sa Ellis at det som forundret henne mest under intervjuene med de mer enn hundre år gamle menneskene, var at de var så levende engasjerte i nåtiden og opptatt av å se framover.
  

Selv om det var store individuelle forskjeller mellom dem, var et fellestrekk at de heller ville dele sine betraktninger over klodens utvikling, med henne enn å kvele ved fortiden. Med unntak av at de bekymret seg over trekk ved samfunnsutviklingen på områder som klima og miljø, fattigdom og kriger, hadde hundreåringene et overveiende positivt syn på klodens utvikling. De var kunnskapsrike, holdt seg godt orientert og ville heller diskutere politiske spørsmål og snakke om hvor mye bedre det meste var for den oppvoksende generasjon enn å snakke om seg selv. Samtidig var deres vurderinger av samtid og framtid i høy grad betinget av erfaringer fra et langt liv.
  

Skolen er en institusjon med en flere hundreårig historie, som løser sine oppgaver i samtiden og må planlegge for framtiden. (...)

 

Skolen bør se framover PDF - 623 KB

Åpne pdf for å lese videre. Denne ytringen er tidligere publisert som "Til ettertanke" i Utdanningsforbundets blad Bedre skole nr 04/2013.

Sølvi Lillejord har vært direktør for Kunnskapssenter for utdanning siden september 2012. Hun kom da fra stilling som professor og leder for Institutt for skoleutvikling og lærerutdanning ved Universitetet i Oslo.
Publisert: 31.03.2014
Sist oppdatert: 31.03.2014