Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Programmet har ambisjon om å bidra med relevant kunnskap av høy kvalitet.

Forskningsområdene for programmet er velferd, levekår og ulikhet, omstillingsdyktig, inkluderende og helsefremmende arbeidsliv og aktivt medborgerskap, migrasjon og institusjonenes rolle.

Les mer om programmet

Nyheter

 • Innovasjon i offentlig sektor

  Forskningsrådet og KS vil styrke samarbeidet mellom forskerne og kommunesektoren

  Forskningsrådet og KS har signert en avtale om forskning og innovasjon for å løse utfordringene kommunene og fylkeskommunene står overfor. Ambisjonen er å styrke kunnskapsutviklingen for kommunene og få flere kommuner til å bruke forskning i sitt utviklingsarbeid.

 • Gikk du glipp av webinaret?

  Onsdag 6. februar holdt VAM webinar om den nye programplanen og utlysning av forskerprosjekt med søknadsfrist 10. april 2019. Her finner du webinaret og presentasjonen.

 • Åtte nye forskerprosjekter har fått bevilgning

  Programstyret for VAM har 31. januar 2019 bevilget 77,5 millioner kroner til åtte nye forskningsprosjekter.

 • 250 millioner til forskning for et bærekraftig velferdssamfunn

  Forskningsrådet lyser denne våren ut en kvart milliard til forskerprosjekter innen velferd, arbeidsliv, migrasjon, arbeidsmiljø, arbeidshelse og pensjon. Søknadsfristen er 10. april.

 • Oppdatert 10.1.2019

  Ny programplan for VAM

  Den nye programplanen for VAM er publisert.

 • Videoopptak og presentasjoner fra konferanse

  Mangfold, velferdsstat og frivillighet

  Tradisjonelt har det norske samfunn vært preget av kulturell enhet og stor grad av likhet, en velferdsstat basert på felles løsninger og like rettigheter for alle, og et nært samspill mellom offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner. I dag er det norske samfunn i endring. Norge er blitt mer mangfoldig som følge av globalisering og innvandring, ny teknologi og økt spesialisering, og et organisasjonssamfunn i vekst.

 • Gikk du glipp av konferansen om sosial ulikhet?

  7.11.18 arrangerte Forskningsrådet konferansen "Trenger vi et bedre datagrunnlag for forskning om sosial ulikhet?". Her kan du se opptak av hele konferansen.

 • Fra forskning.no

  Én maktperson var sentral da Norge fikk nytt pensjonssystem

  Politikere som ble holdt utenfor. En vanskelig LO-leder. Byråkrater som tok grep. To samfunnsforskere har nå kartlagt hva som egentlig hendte da Norge fikk helt nytt pensjonssystem.

Flere nyheter