Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forskningstemaer for programmet er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet.

Les mer om programmet

Nyheter

 • Oppdatert 10.1.2019

  Ny programplan for VAM

  Den nye programplanen for VAM er publisert.

 • Videoopptak og presentasjoner fra konferanse

  Mangfold, velferdsstat og frivillighet

  Tradisjonelt har det norske samfunn vært preget av kulturell enhet og stor grad av likhet, en velferdsstat basert på felles løsninger og like rettigheter for alle, og et nært samspill mellom offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner. I dag er det norske samfunn i endring. Norge er blitt mer mangfoldig som følge av globalisering og innvandring, ny teknologi og økt spesialisering, og et organisasjonssamfunn i vekst.

 • Gikk du glipp av konferansen om sosial ulikhet?

  7.11.18 arrangerte Forskningsrådet konferansen "Trenger vi et bedre datagrunnlag for forskning om sosial ulikhet?". Her kan du se opptak av hele konferansen.

 • Fra forskning.no

  Én maktperson var sentral da Norge fikk nytt pensjonssystem

  Politikere som ble holdt utenfor. En vanskelig LO-leder. Byråkrater som tok grep. To samfunnsforskere har nå kartlagt hva som egentlig hendte da Norge fikk helt nytt pensjonssystem.

 • Søknader om forskning om endringer i arbeidslivet

  VAM mottok 26 søknader om forskerprosjekter om endring i arbeidslivet til fristen 10. oktober 2018.

 • Fra forskning.no

  Kinesere er mer «høyrevridde» enn amerikanere

  Kina er et samfunn med enormt stor ulikhet. Men kineserne aksepterer ulikhet. Mange mener at hvis folk er fattige, er det fordi de er late.

 • NordForsk utlysning:

  Nordisk-britisk satsning på forskning om migrasjon og integrasjon

  NordForsk, Finlands Akademi, Vetenskapsrådet, Forte, Norges Forskningsråd, Det islandske center for forskning, Rannis, og The Economic and Social Research Council (UK) er gått sammen om en utlysning innenfor det nordisk-britisk forskningsprogrammet for migrasjon og integrasjon. Utlysningen har et budsjett på 65 millioner NOK og søknadsfrist er 15. november 2018.

 • VAM II i støpeskjeen

  VAM-programmet videreføres og fornyes og det er oppnevnt et nytt programstyre fra 1. juni 2018.  VAM II planlegger en stor utlysning våren 2019, men det er mulig å søke om forskningsmidler allerede i høst.

Flere nyheter

Kalender

 • 24.01.19 - 24.01.19

  Frivillig sektor og forskning

  Et dialogmøte mellom frivillige organisasjoner, Forskningsrådet og forskningsmiljøene om mulighetene for påvirkning, medvirkning, involvering og mobilisering.