Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forskningstemaer for programmet er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet.

Les mer om programmet

Nyheter

 • Frokostseminaret "Arbeidsmigranters liv i Norge 8/11 2017"

  Arbeidsinnvandring - mer enn bare arbeid

  Norge har de siste årene hatt stor innvandring fra EU/EØS-området. Mange migranter lever transnasjonale liv og har ulike tilknytningspunkter til forskjellige deler av verden.

 • Frokostseminaret "Oppvekst, ulikhet og muligheter 1/11 2017"

  Oppvekst, ulikhet og muligheter

  Barn og unges oppvekstsvilkår er viktige for hvordan de klarer seg senere i livet. Hvilken betydning har barnehage, etnisk bakgrunn og erfaringer med barnevern for barn og unges muligheter senere l livet?

 • Frokostseminaret "Det nye arbeidslivet 25/10 2017"

  Endringer som preger arbeidslivet

  Hvilke endringer preger det norske arbeidslivet ? Jan Erik Døvik presenterer hvordan midlertidige jobber påvirker folks jobbkarrierer og Liza Reisel ser på hvordan kjønnsforskjeller påvirker prosesser i arbeidsmarkedet.

 • Frokostseminaret "Den generøse velferdsstaten 18/10 2017"

  Misnøye med velferdsstaten reduserer politisk tillit

  Myndighetene i Norge og våre naboland har innført strengere krav for å motta ytelser. Velferdsforskere advarer mot at negative opplevelser med hjelpeapparatet kan påvirke velferdsstatens legitimitet.

Flere nyheter