Gå direkte til innhold

Forskningstemaer for programmet er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet.

Les mer om programmet

Nyheter

 • Slik opplever fattige mennesker skam

  I 1998 ble inderen Amartya Sen tildelt nobelprisen i økonomi. Nå har et norsk forskningsprosjekt gransket teorien hans om hvordan fattige mennesker kjenner seg skamfulle.

 • Startlån gikk ikke til dem som behøvde det mest

  Mange sliter på boligmarkedet. En ny studie viser at startlån fra Husbanken fram til 2013 likevel gikk til flere som allerede klarte seg brukbart. Nå har kommunene fått beskjed om å prioritere de mindre ressurssterke.

 • NORFACE fellesprogram Dynamics of (In)equality Across the Life-course

  Tre prosjekter med norsk deltagelse innvilget midler i NORFACE fellesprogram

  Professor Kjell Salvanes ved Handelshøyskolen i Bergen er koordinator for ett prosjekt og partner i et annet, mens Forsker 1 Henning Finseraas ved Institutt for samfunnsforskning er partner i det tredje prosjektet.

 • Bør bemanningsbyråer forbys?

  Flere politiske partier har gjort bemanningsbyråene til tema før stortingsvalget 2017. Driver de grov utnyttelse av ansatte? Eller er de tvert imot en døråpner inn i arbeidslivet for unge og arbeidsledige?

Flere nyheter

  Programmets prosjekter

  VAM har bevilget 881,31 mill kroner til 243 prosjekter i programperioden

  Se prosjektoversikten Se statistikken