Gå direkte til innhold

TRANSPORT er Forskningsrådets strategiske satsing på forskning og innovasjon innenfor transportområdet. Satsingen omfatter helheten i transportsystemet og omhandler veg, bane, sjø og luft, herunder persontransport og næringstransport.

Mer om programmet

Nyheter

Flere nyheter

    Programmets prosjekter

    TRANSPORT har bevilget 125,21 mill kroner til 69 prosjekter i programperioden

    Se prosjektoversikten Se statistikken