Gå direkte til innhold

SFI-ordningen styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Les mer om SFI-ordningen

Nyheter

 • Rekorddeltakelse på SFI-forum

  Med nesten 90 oppmøtte satte årets SFI-forum ny deltakerrekord. Det ga friske diskusjoner. Blant årets temaer var en presentasjon av regjeringens nye industrimelding, i tillegg til kommunikasjon i SFI og kommersialisering av resultater fra forskningen.

 • Lanserer Norsk Innovasjonsindeks

  SFI CSI lanserte nylig Norsk Innovasjonsindeks, den første nasjonale innovasjonsmålingen der kundene er dommerne. Totalt 58 selskaper fordelt på 19 bransjer er vurdert av totalt 5800 kunder.

 • Styrket samarbeid om tang og tare

  SFI Foods of Norway skal samarbeide tettere med SINTEF om å utnytte det kommersielle potensialet som ligger i tang og tare. Analyser tilsier at området kan ha en verdiskaping på åtte milliarder kroner i 2030.

 • DN skriver om «lånerobot» fra Big Insight

  Dagens Næringsliv skriver om den nye roboten som kan analysere kontobevegelsene dine og vurdere om lånesøknaden din bør godkjennes. Det er SFI Big Insight-partner DNB som vil ta i bruk metoden, basert på forskning i senteret.

 • Internasjonale samarbeid for bedre fiskeoppdrett

  I sitt arbeid med å utvikle løsninger for lukkede oppdrettsanlegg, samarbeider SFI CtrlAQUA med ledende forskningsmiljøer i Japan, USA og Canada. Det skjer blant annet gjennom hyppig forskerutveksling mellom landene.

 • Trondheim med i klimanettverk

  Trondheim kommune er nå med i klimatilpasningsnettverket I front, hvor de 11 største byene i landet deltar. Nettverket skal bidra til økt samarbeid, kunnskapsutveksling og felles satsing på klimatilpasning i kommunene. SFI Klima 2050 fikk mye oppmerksomhet under signeringen av avtalen.

 • Stor aktivitet i SFI Metal Production

  Sommerskole på Island og internasjonal konferanse i Trondheim er noen av aktivitetene i SFI Metal Production de kommende månedene.

 • Glass og stål på Sikkerhetskonferansen

  Under Sikkerhetskonferansen 2017 var SFI CASA-stipendiatene Karoline Osnes og Erik Løhre Grimsmo blant talerne. De to forsker henholdsvis på glass og stål, og senterets nyhetsbrev har tatt en prat med dem.

 • Hektisk SFI-måned for Rolls Royce

  Rolls Royces marinedivisjon i Norge er en aktiv deltaker i både SFI Manufacturing og SFI Smart Martime. I løpet av fire marsdager var selskapet vertskap for samlinger i begge sentrene.

 • SFI CCI skriver i Hjerteforum

  I siste utgave av magasinet Hjerteforum, som utgis av Norsk cardiologisk selskap, har flere medlemmer av SFI CCI bidratt med referater fra de største kongressene og møtene som pågikk høsten og tidlig vinter 2016. Les dem her.

Flere nyheter