Gå direkte til innhold

RENERGI (Fremtidens rene energisystem) har vært Forskningsrådets store program innenfor energiforskning fra 2004 – 2013. RENERGI er nå i avslutningsfasen. Det nye programmet ENERGIX (Stort program energi) tar nå over stafettpinnen videre.

RENERGI har støttet rundt 500 FoU-prosjekter i løpet av programperioden. Gjennomsnittlig støtte til disse prosjektene har vært 4 mill. kroner. Totale tilskudd fra RENERGI-programmet har vært 1,7 mrd. kroner i perioden 2004–2011. Tar en med 2012-aktiviteten har RENERGI samlet fordelt over 2 mrd. kroner til norsk FoU på miljøvennlig energi.

I tillegg har miljøene selv investert omtrent tilsvarende beløp. Det betyr at det er gjennomført forskning for rundt 4,2 mrd. kroner. I tillegg kommer hele den løpende porteføljen i RENERGI, som fra 2013 overtas av det nye programmet ENERGIX.

Overgangen mellom disse RENERGI og ENERGIX ble markert med en stor energiforskningskonferanse 20.-21. november 2012.

ENERGIX har ny nettside: www.forskningsradet.no/energix
 

Kontaktpersoner