Gå direkte til innhold

Formidling er et sentralt virkemiddel for å styrke rekruttering til matematikk, naturvitenskap og teknologi. Det langsiktige målet for programmet var å øke den allmenne interessen for, og rekrutteringen til, disse fagene.

Mer om PROREAL

Nyheter

 • Konferanse om nasjonal satsing på regionale vitensentre:

  Hva er oppnådd og hvor går veien videre?

  Vitensenterprogrammet avslutter sin andre programperiode ved utgangen av 2009. I den anledning inviterer Forskningsrådet i samarbeid med ABM-utvikling til en dagskonferanse i Ingeniørenes hus onsdag 11. november kl. 10-15.

 • ProReals programperiode forlenges

  Divisjonsstyret for vitenskap har vedtatt å forlenge programperioden for ProReal til utgangen av 2012.

 • Kommunikasjon og rektruttering

  Kartlegging av internasjonale tiltak for økt rekruttering til regalfagene

 • Fra VM til nye seire

  Fra VM til nye seireProfileringsprogrammet for realfag (PROREAL) samarbeidet med flere fagprogrammer om å promotere Kjemiåret 2011 under Ski-VM. Når programmet nå lyser ut sine siste midler, er åtte programmer med.

 • PROREAL avsluttes i 2012

 • HAVETSSØLV

  Eit av verdas største og underlegaste naturfenomen finn vi her langs norskekysten.

 • Flere vil bli ingeniører

  Tall fra Samordna opptak viser at det er 25 prosent flere søkere til ingeniørutdanningen i år enn i fjor. Dette kan tyde på at Forskningsrådets satsing for å få opp interessen for realfag blant ungdom har gitt resultater.

Flere nyheter

  Kontaktpersoner

  Dokumenter