Gå direkte til innhold

Klimaendringer og konsekvenser for Norge (NORKLIMA) var et Stort program fra 2004 til 2013. Stort program for klima (KLIMAFORSK) har fra 2014 tatt over.

Forskningsrådets klimakonferanse 2013 var NORKLIMAs avslutningskonferanse.

Boken Klimaendringer i Norge - Forskernes forklaringer oppsummerer forskningen NORKLIMA finansierte.

Stort program for klima - KLIMAFORSK tok over for NORKLIMA.