Gå direkte til innhold

NORGLOBAL-2 vil stimulere innovativ forskning av høy kvalitet og relevans som støtter prosessen med å nå FNs Bærekraftsmål (SDGs). Målet er å utvikle forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet om fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. Mer info. om NORGLOBAL på programmets engelske nettside.

Nyheter

Flere nyheter