Gå direkte til innhold

MAROFF er Forskningsrådets hovedvirkemiddel for maritim næring og deres forskningspartnere, og skal støtte forskning og utvikling som bidrar til økt verdiskaping.

Mer om MAROFF

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

  • 21.08.18 - 24.08.18

    Forskningsrådet på Nor-Fishing 2018

    På Nor-Fishing 2018 vil Forskningsrådet være en del av samarbeidsprosjektet Forskningstorget – Forskning og innovasjon, som samler åtte institusjoner rundt et felles torg for presentasjoner og møter om marin forskning og innovasjon.