Gå direkte til innhold

Programmets mål er å styrke klinisk forskning ved å støtte større kliniske nasjonale og internasjonale studier. Programmet skal også understøtte nasjonale behov og prioriteringer ved særskilt kompetanseoppbygging.

Mer om KLINISKFORSKNING

Nyheter

Flere nyheter