Gå direkte til innhold

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Nyheter

 • Lanseringsmøter om de nye arbeidsprogrammene

  I høst inviterer Forskningsrådet og øvrig virkemiddelapparat, til arbeidsmøter rundt i landet om det nye arbeidsprogrammet. Dette er det andre og siste arbeidsprogrammet i Horisont 2020 og vil vare fra 2018 til 2020.

 • Har du tenkt å søke EU-midler er tidspunktet nå

  Siste del av arbeidsprogrammet til Horisont 2020 lanseres i disse dager. Det lyses ut midler for de tre gjenværende årene som tilsvarer nærmere 50 milliarder euro. Forskningsrådet oppfordrer norske aktører til å utnytte de store mulighetene, og delta på høstens arbeidsmøter rundt i landet.

 • Stort nettverk gjev fleire moglegheiter

  – Ver synlege, delta på arrangement og knyt kontaktar, er forskar Otto Andersen sine viktigaste råd til dei som vil lukkast med større forskingsprosjekt.

 • ERC Starting Grant 2017:

  Seks får ERC-finansiering – fem kvinner

  Seks forskere fra norske institusjoner får ERCs Starting Grant i år. For første gang er kvinnene i flertall.

 • Dra ut så tidlig du kan

  Reis ut i verden så tidlig som mulig, gjerne allerede på mastergradsnivå, og i alle fall på ph.d.-nivå. Det anbefaler historiker og førsteamanuensis Eirinn Larsen.

Flere nyheter

Kalender

 • 24.10.17 - 25.10.17

  Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo: Forskningsrådet inviterer til to-dagers kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering. Vi har invitert Europa Media Group til Norge for å holde dette kurset for norske søkermiljøer til Horisont 2020.

 • 26.10.17 - 26.10.17

  Horisont 2020 - konsortieavtalen

  Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020.

 • 14.11.17 - 14.11.17

  Horisont 2020 – Prosjektutvikling - nivå 2

  Kurs i Trondheim: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020?