Gå direkte til innhold

Forskningsprogrammet "Havet og kysten" har i 10 år bidratt til grunnleggende kunnskap for økosystemrettet og føre-var-basert marin forvaltning. Nå har programmet MARINFORSK overtatt ansvaret for dette fagfeltet.

Mer om Havet og kysten