Gå direkte til innhold

Havbruksprogrammet skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruk.

Mer om HAVBRUK

Nyheter

 • Viktige debatter på dagsorden

  HAVBRUK2018 engasjerer bredt og setter viktige debatter på dagsorden: medieoppmerksomheten og samfunnets oppfatninger av havbruk, genredigering og GMO, og betydningen av forskning for bærekraftig verdiskaping.

 • 100 millioner til bioøkonomiforskning

  Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter innenfor bioøkonomi der både biologiske, teknologiske og samfunnsmessige problemstillinger ønskes belyst. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.

 • Oppdatert: Hele programmet på nett

  Programmet for HAVBRUK2018 byr på debatt om havbruk i samfunnet, innlegg av statsministeren og fiskeriministeren, søkelys på genredigering og på bærekraftig verdiskaping. Og ikke minst 132 faglige innlegg og 50 postere.

 • Ny programplan for hele verdikjeden

  Målet med HAVBRUK er å utvikle kunnskap og løsninger som trengs for å oppnå vekst, og samtidig ivareta miljøet. Ny programplan skal også være et verktøy for å evaluere programmets effekter på samfunnet.

Flere nyheter