Gå direkte til innhold

Havbruksprogrammet skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruk.

Mer om HAVBRUK

Nyheter

 • JPI Oceans søker ny direktør

  JPI Oceans lyser ut stillingen som direktør for sekretariatet i Brussel. Stillingen er for tre år og ønskes besatt innen 1. desember 2018.

 • Mange muligheter for forskere og bedrifter

  Havbruksprogrammet lyser i år ut 170 millioner kroner til nye forsknings- og innovasjonsprosjekter fra 2019. Utlysningene dekker hele verdikjeden for havbruk, inkludert foredling, bioøkonomi, prosessering av tare og påvirkning på torskebestander.

 • Grensesprengende havbruksforskning

  Utvikling av en "baby call" for laksemerder og en kunstig lunge som fjerner CO2 fra vannet er to av fem prosjekter som nå er innvilget etter HAVBRUKs eksperimentelle utlysning i fjor.

 • Ny utlysning innenfor havteknologi

  Forskningsrådet følger opp havteknologisatsingen og lyser nå ut vel 90 millioner kroner til innovasjonsprosjekter for å fremme grønn vekst, teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av havnæringene.

Flere nyheter

Kalender

 • 21.08.18 - 24.08.18

  Forskningsrådet på Nor-Fishing 2018

  På Nor-Fishing 2018 vil Forskningsrådet være en del av samarbeidsprosjektet Forskningstorget – Forskning og innovasjon, som samler åtte institusjoner rundt et felles torg for presentasjoner og møter om marin forskning og innovasjon.