Gå direkte til innhold

Havbruksprogrammet skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruk.

Mer om HAVBRUK

Nyheter

  • Mange søker støtte til havteknologi

    – Mange søknader til årets utlysning viser at havteknologisatsingen er viktig støtte for bedrifter i den pågående omstillingen i havnæringene, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander.

  • Sett av 18.-20. april til HAVBRUK2018

    Merk av dagene 18. til 20. april 2018 i kalenderen allerede nå. Da arrangeres konferansen HAVBRUK2018 som er den viktigste arenaen i Norge for å presentere og diskutere havbruksforskning.

  • Norge og India skal samarbeide om bioøkonomiforskning

    Forskningsrådet lyser nå ut 30 mill. kroner til norsk-indisk forskningssamarbeid innenfor bioøkonomi med vekt på jordbruk og matproduksjon, bioteknologi, akvakultur og bioenergi.

Flere nyheter