Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

EUREKA gjør norske bedrifter konkurransedyktige på verdensmarkedet. EUREKA følger "nedenfra og opp"-prinsippet, der bedriftenes initiativ og behov styrer prosjektene.

EUREKA er en mellomstatlig organisasjon der både EU og europeiske regjeringer er medlem. Samarbeidsprogrammet EUROSTARS finansierer forskningsutførende SMBers prosjekter. • Start tidlig i prosessen med å lage konsortieavtalen med de andre prosjektpartnerne.
• Vær bevisst på hvilke verdier selskapet sitter på.
• Tenk grundig gjennom hvordan resultatene skal beskyttes og utnyttes i markedet.

Dette er noen viktige råd fra spesialrådgiver Yngve Foss i Forskningsrådet, som arbeider med juridiske spørsmål rundt internasjonalt forskningssamarbeid.

– Min erfaring er at partene ofte går rett på kontraktsteksten. Men for å lage en avtale som regulerer samarbeidet godt, må man ha klare ideer om hensikten med prosjektet og hvilke resultater og produkter det handler om. Det som skal gjennomføres på FoU-siden påvirker valg av strategi og sikring av rettigheter. Man må ha bevissthet om hvilke verdier man har og skal ta vare på, ikke minst i EUREKA- og Eurostars-prosjekter der resultatene raskt skal bringes ut i markedet og kommersialiseres, sier Foss.

Benytt Eurostars-mal

I Eurostars er det krav om at alle søknader inneholder et utkast til konsortieavtale mellom partnerne. Eurostars har utarbeidet en mal for hva konsortieavtaler skal inneholde, og det er et krav at malen benyttes.

– Malen er til god hjelp, men gir ikke svar på alt. Avtalen må partene selv utforme ut fra deres prosjekt, understreker Foss.
Malen inneholder fire punkter som anses som særlig viktige, og som er gjenstand for særskilt evaluering i behandling av søknaden:

• Hvordan skal prosjektet styres og driftes, både i FoU-fasen og den etterfølgende kommersialiseringsfasen?
– Organiseringen gjennom alle faser i prosjektet må settes opp på en profesjonell måte. Dette høres kanskje selvfølgelig ut, men erfaringsmessig varierer presentasjonene ganske mye. Alle legger stor vekt på å beskrive det faglige innholdet, men er ikke alltid like flinke til å presentere styring og organisering, bl.a. hvordan resultatene skal tas ut i markedet, sier Foss.

• Hvordan vil resultatene fra prosjektet bli beskyttet?
– Alle bedrifter sitter med verdifull kompetanse som er bygget opp over tid, og disse verdiene må man ta vare på. Det må lages kjøreregler både for den kunnskap partene bringer med seg inn i samarbeidet, og resultatene som kommer ut av prosjektet. Man må også sikre seg tilgang til kompetanse og rettigheter som er nødvendig for å kunne utnytte resultatene videre, sier Foss.

• Tilgangsrettigheter
Dette handler om hvordan andre, som ikke eier resultatene, skal ha tilgang og bruksrett til dem.

• Hvordan skal resultatene utnyttes?
– Her må man ha en gjennomtenkt strategi for markedsintroduksjon for å lage gode regler for utnyttelse av resultatene, understreker Foss.

Jobb grundig

– Grundig jobbing med søknaden er et godt utgangspunkt for en god konsortieavtale, sier Foss.

Ved utarbeidelse av avtalen bør man bruke juridisk bistand.