Gå direkte til innhold

DEMO2000 skal kvalifisere/pilotere ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel.

Midlene skal bidra til å forsterke næringslivets egen satsning på å utvikle ny teknologi og gå til prosjekter med høy samfunnsøkonomisk nytte.

Mer om Demo2000

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

  • 30.08.17 - 11.10.17

    Søknadsfrist DEMO 2000 høsten 2017

    Frist for å søke støtte fra DEMO 2000 høsten 2017 er 11. oktober klokken 13.00. Det er først mulig å søke på utlysningen via. våre systemer når det er seks uker til søknadsfristen.

Programmets prosjekter

demo2000 har bevilget 898,41 mill kroner til 323 prosjekter i programperioden

Se prosjektoversikten Se statistikken