Gå direkte til innhold

Satsingen mål er å framskaffe forskningsbasert kunnskap om bedriftenes samfunnsansvar til bruk for næringslivet og myndighetene. Forskningen skal bygge videre på empirisk kunnskap i bedrifter og konsulentselskaper. Satsingen vil stimulere til nettverksbygging og kompetanseoverføring.

Mer om CSR

Nyheter

  • Årsrapport 2009

    Ett av de tre prosjektene i programmet ble avsluttet i 2009, og ett er forsinket og videreføres i 2010. Med en forholdsvis beskjeden ressursbruk har satsingen gitt nyttige bidrag til kompetanseoppbygging og kunnskapsutvikling innenfor CSR (”Corporate Social Responsibilty”) og økonomisk kriminalitet i Norge.

  • Årsrapport 2008

    De tre prosjektene i programmet er i avslutningsfasen, og gir nyttige bidrag til kompetanseoppbygging og kunnskapsutvikling innenfor CSR (Corporate Social Responsibilty) og økonomisk kriminalitet i Norge

  • Årsrapport 2007


    De tre prosjektene i programmet er i driftsfasen, og gir nyttige bidrag til kompetanse­oppbygging og kunnskapsutvikling innenfor CSR (?Corporate Social Responsibilty?) i Norge. Publiseringsaktiviteten har vært betydelig, med totalt 3 artikler i vitenskapelige tidsskrifter med referee, 1 bok og 18 øvrige publikasjoner. Prosjektene har gode internasjonale koplinger.Flere nyheter

Kontaktpersoner