Gå direkte til innhold

CHINOR skal øke forskningssamarbeidet med Kina på utvalgte områder. Programmet har gått inn i en ny tiårsperiode 2018-2027. UD er programmets viktigste finansiør. Midler lyses ut gjennom Forskningsrådets tematiske programmer. For mer informasjon om programmet henviser vi til de engelske sidene.

CHINOR engelsk programside

Nyheter

Flere nyheter