Gå direkte til innhold

FORNY2020 er Forskningsrådets program for forskningsbasert nyskaping ved universiteter, høyskoler, helseforetak og offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.
Verifiseringsmidler kan søkes i april og september.

Mer om programmet

Nyheter

Flere nyheter

Programmets prosjekter

FORNY20 har bevilget 1,16 mrd kroner til 368 prosjekter i programperioden

Se prosjektoversikten Se statistikken