Gå direkte til innhold

Samarbeidsprogram med land på Vest-Balkan

Programmets arbeidsspråk er engelsk. Vennligst følg linken til programmets engelske hjemmeside for oppdatert informasjon.

Vest-Balkan-programmet støtter samarbeid innen høyere utdanning og forskning mellom høgskoler, universiteter og forskningsinstitutter på Vest-Balkan og i Norge.

 

Deltakelse i programmet
I perioden 2006-2009 mottar 17 prosjekter støtte til samarbeidsaktiviteter.
Det er ikke planlagt noen ny utlysning av midler i inneværende programperiode. Eventuelle nye søknadsfrister i programmet vil bli annonsert i god tid i forveien.

 

Målsetninger
Et overordnet formål med programmet er å bidra til Euroatlantisk integrering og samarbeid for å fremme stabilitet og demokratisk utvikling i de enkelte land så vel som i regionen. Prosjekter som mottar støtte gjennom programmet skal bidra til kompetanse- og kapasitetsbygning ved institusjoner for forskning og høyere utdanning på Vest-Balkan.

 

Geografiske og faglige prioriteringer
Geografiske prioriteringer

- Albania

- Bosnia-Herzegovina

- Kroatia

- Makedonia

- Serbia

- Montenegro

Faglige prioriteringer
Styresett og demokratibygging
Miljøvern, ressursforvaltning og marine tema

 

Programadministrasjon
Programmet er administrert av Norges Forskningsråd og SIU på vegne av Utenriksdepartementet (UD).
Forskningsrådet og SIU har oppnevnt et programstyre ansvarlig for koordineringen av programmet. Styret har myndighet til å avgjøre hvilke prosjektforslag som skal motta støtte.
Samarbeidsprogrammet har en årlig bevilgningsramme på NOK 15 millioner.
 

Kontaktpersoner