Gå direkte til innhold

Om programmet

NORKLIMA ble st artet i 2014 og varte til 2013. Det var et av Forskningsrådets Store programmer. I perioden programmet eksisterte har det bidratt til å få fram omfattende ny kunnskap om klimaendringene og effekter av disse på natur og samfunn.

NORKLIMA la grunnlag for en nasjonal arbeidsdeling på klimaforskning i Norge. Programmet vekta tverrfaglighet og lyktes med å koble flere ulike forskningsspørsmål. Slik har vi i Norge fått klimaforskning på høyt internasjonalt nivå.

Programperiode: 2004-2013.

Årlig budsjett: 70-110 millioner kroner. Programmet var i hovedsak finansiert av Miljøverndepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet.

Programmets hovedmål var: NORKLIMA skal gi nødvendig ny kunnskap om klimasystemet, klimaets utvikling i fortid, nåtid og fremtid, samt direkte og indirekte effekter av klimaendringer på natur og samfunn som grunnlag for samfunnsmessige tilpasningstiltak. 

 

Informasjonsmateriell

NORKLIMA brosjyre PDF - 527 KB

 

Publisert:
17.06.2010
Sist oppdatert:
22.05.2015