Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Indikatorrapporten 2005

Rapporten er organisert i fire kapitler samt en tabelldel. Innledningsvis inngår en oversikt over nøkkeltall og en kortfattet oppsummering med hovedpunkter. Kapittel 1 gir en beskrivelse av ressurssituasjonen innenfor FoU i Norge og andre land målt i utgifter. Kapittel 2 omhandler personale som deltar i FoU, årsverk innenfor FoU, arbeidsmarkedet og noen indikatorer for høyere utdanning, mens kapittel 3 ser på kunnskapsflyt og samarbeid. Kapittel 4 inneholder indikatorer som måler resultater i form av publikasjoner, patenter, nyetableringer og innovasjon. Her der det også tatt med noen oppdaterte oversikter over befolkningens holdninger til forskning.

Utvalgte hovedpunkter fra de ulike kapitlene:

 

Kapittel 1 – FoU-ressurser

  • FoU-utgiftene i Norge utgjorde 27,3 milliarder kroner i 2003. Dette utgjør 1,75 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). I 2002 var andelen 1,67 prosent og i 2001: 1,60 prosent.
  • I 2003 var FoU-utgiftene som andel av BNP 4,0 prosent i Sverige, 3,5 prosent i Finland, 3,0 prosent i Island og 2,6 prosent i Danmark. OECD-gjennomsnittet var 2,3 prosent. 
  • FoU-innsatsen i universitets- og høgskolesektoren utgjorde 7,5 milliarder kroner i 2003, mens den i instituttsektoren utgjorde 6,4 milliarder kroner. Næringslivet, som utførende sektor, var like stor som de to nevnte sektorene til sammen med 13,5 milliarder kroner i FoU-utgifter.
 

Kapittel 2 – Menneskelige ressurser 

  • Kvinneandelen blant forskerne utgjorde 29 prosent i 2003. Ved universiteter og høyskoler utgjorde andelen 35 prosent, i instituttsektoren var andelen 32 prosent og i næringslivet 18 prosent. Samlet var det en økning på 1 prosentpoeng fra 2001. I næringslivet var det imidlertid en nedgang, mens andelen økte både i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.
  • Personalet som deltok i FoU utførte 29 000 årsverk innenfor FoU. Av disse ble 21 000 FoU-årsverk utført av forskere eller personer med høyere utdanning, mens 8 000 ble utført av teknisk-administrativt støttepersonale.
 

Kapittel 3 – Samarbeid om FoU

  • I 2003 deltok51 000 personer i FoU i Norge. Av disse var 36 000 forskere eller personer med høyrere utdanning av varighet 5 år eller mer.
  • I mer enn halvparten av alle norske artikler i internasjonale tidsskrifter i 2004 forekommer internasjonalt samforfatterskap. Norske forskere har samforfatterskap med stadig flere land.
 

Kapittel 4 – Resultater av FoU og innovasjon

  • I 2004 var artikkelproduksjonen fra norske forskere i underkant av 5 500. Likevel er Norge fortsatt en liten aktør i internasjonal forskning med 0,6 prosent av verdensproduksjonen og 1,20 artikler per tusen innbyggere samme år. Blant de nordiske landene er Sverige den klart største forskningsnasjonen med 15 000 artikler og 1,99 artikler per tusen innbyggere.
  • Foretak som satser på FoU, er generelt mer lønnsomme enn andre foretak, både målt ved driftsinntekter per sysselsatt, driftsresultat som andel av driftsinntekter, totalkapital og egenkapital.
Skrevet av:
Nina Bjurbeck Seniorrådgiver +47 22 03 73 20 nb@forskningsradet.no
Publisert:
09.02.2006
Sist oppdatert:
06.04.2011