Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Indikatorrapporten 2007

Den trykte versjonen av Indikatorrapporten 2007 er nå ferdig på trykkeriet. Webversjonen finner du i menyen til venstre under Indikatorrapporten 2007.

Rapporten er organisert i fire kapitler samt en tabelldel. Innledningsvis inngår en oversikt over nøkkeltall og en kortfattet oppsummering med hovedpunkter. Kapittel 1 gir en beskrivelse av ressurssituasjonen innenfor FoU og innovasjon i Norge og andre land målt i utgifter. Kapittel 2 omhandler personale som deltar i FoU, årsverk innenfor FoU, arbeidsmarkedet og noen indikatorer for høyere utdanning, mens kapittel 3 ser på kunnskapsflyt og samarbeid. Kapittel 4 inneholder indikatorer som måler resultater av innovasjon og forskning i næringslivet og vitenskapelig publisering og sitering. I tillegg inneholder rapporten i alt 20 fokusbokser der ulike sider ved det norske forsknings- og innovasjonssystemet trekkes fram og diskuteres i signerte bidrag.

Utvalgte hovedpunkter fra de ulike kapitlene:

 

Kapittel 1 – Ressurser til FoU og innovasjon

  • I 2005 gikk 29,6 milliarder kroner til forskning og utvikling (FoU) i Norge mot 27,3 milliarder kroner i 2003. Dette gir en realvekst på 3,3 prosent.
  • FoU-utgiftene per innbygger var 6 410 norske kroner i 2005. Det er lavere enn de andre nordiske landene hvor tilsvarende utgifter i Sverige var 10 890, i Finland 9 400, i Island 8 870 og i Danmark 7 280 norske kroner. OECD-gjennomsnittet var på 5 770 norske kroner per innbygger dette året.
  • 26 prosent av norske foretak introduserte nye eller vesentlig forbedrede produkter eller prosesser i perioden 2002–2004, og kan i den forstand kalles innovative. Dette er noe lavere enn i perioden 1999–2001.

 

Kapittel 2 – Menneskelige ressurser til FoU og innovasjon

  • Kvinneandelen blant forskerne utgjorde nesten 32 prosent i 2005. Ved universiteter og høgskoler var andelen 39 prosent, i instituttsektoren var andelen 34 prosent og i næringslivet 19 prosent. Samlet var det en økning i kvinneandelen på 3 prosentpoeng fra 2003. Den største økningen fant sted i universitets- og høgskolesektoren.
  • Personalet som deltok i FoU utførte 30 500 årsverk innenfor FoU. Av disse ble nesten 21 700 FoU-årsverk utført av forskere eller personer med høyere utdanning, mens 8 800 ble utført av teknisk-administrativt støttepersonale.

 

Kapittel 3 – Samarbeid om FoU og innovasjon

  • Samlet ble det overført 10,7 milliarder kroner til kjøp av FoU og finansiering av FoU på tvers av de FoU-utførende sektorene i Norge og i utlandet i 2005.
  • I mer enn halvparten av alle norske artikler i internasjonale tidsskrifter i 2006 forekommer internasjonalt samforfatterskap. Norske forskere har samforfatterskap med stadig flere land, og EU-samarbeidet øker mest.

 

Kapittel 4 – Resultater av FoU og innovasjon

  • Norske artikler siteres mer enn før, og særlig siden midten av 1990-tallet har det vært en positiv utvikling. I perioden 2002–2006 ble norske artikler sitert 18 prosent oftere enn verdensgjennomsnittet.
  • «Samarbeidende innovatører» er mer suksessrike i innovasjonsvirksomheten enn andre. 70 prosent av de samarbeidende innovatørene oppga at innovasjonsarbeidet var vellykket. I gruppen «omformende innovatører» opplever flertallet satsingen som middels eller lite vellykket.
Skrevet av:
Nina Bjurbeck Seniorrådgiver +47 22 03 73 20 nb@forskningsradet.no
Publisert:
09.02.2006
Sist oppdatert:
07.04.2011