Gå direkte til innhold

Om programmet

CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering.

Programmet er et samarbeid mellom Gassnova og Norges forskningsråd. CLIMIT omfatter Forskningsrådets støtteordning for forskning og utvikling (FoU-delen), og Gassnovas støtte til utvikling og demonstrasjon (Demo-delen). Gassnova har det overordnede ansvaret og leder programsekretariatet.

Ønsker du å følge med på hva som skjer, abonner på nyhetsbrevet fra Gassnova.

Mål for ordningen

Hovedmålet med CLIMIT er å bidra til å utvikle teknologi og løsninger for CO2-håndtering. CLIMIT skal gi økonomisk støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering som bidrar til:

  • Utvikling av kunnskap, kompetanse, teknologi og løsninger som kan gi viktige bidrag til kostnadsreduksjoner og bred internasjonal utbredelse av CO2-håndtering.
  • Utnyttelse av nasjonale fortrinn og utvikling av ny teknologi og tjenestekonsepter med kommersielt og internasjonalt potensial.

Programmet henvender seg til bedrifter, forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler, gjerne i samarbeid med internasjonale bedrifter og forskningsinstitusjoner, som kan bidra til å påskynde kommersialisering av CO2-håndtering.

CLIMIT skal ha en balansert prosjekt-portefølje og programmet støtter teknologiprosjekter i alle deler av utviklingskjeden fram til kommersialisering.

Detaljer om satsingsområder fremgår av CLIMITs programplan som kan lastes ned fra lenken i menyen til høyre. Nærmere informasjon om hvordan du kan søke om støtte fra CLIMIT til FoU-delen finner du også i menyen til høyre på forsiden av denne programnettsiden under utlysninger. Gassnova har en fast utlysning uten søknadsfrist. Se climit.no

 

Publisert:
11.11.2008
Sist oppdatert:
12.05.2018