Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om programmet

CO2-håndtering er en av flere teknologier som kan bidra til betydelige reduksjoner i globale CO2-utslipp. CO2-håndtering omfatter fangst, transport og lagring av CO2. Kort fortalt vil CO2 fanges, det vil si renses, fra store utslippskilder som kull- og gasskraftverk og industrianlegg. Deretter transporteres CO2 i rørledninger eller med skip til et passende lagringssted. Her vil CO2 bli injisert og trygt lagret i passende geologiske formasjoner.

Det eksisterer teknologi for CO2-håndtering, men det gjenstår mange kunnskapshull som må tettes. Omfattende forskning, utvikling og demonstrasjon er nødvendig for å utvikle mer effektiv teknologi som kan kommersialiseres og tas i bruk over hele verden.

CLIMIT er Norges offentlig program for å akselerere kommersialisering av CO2-håndtering. Gjennom programmet kan det søkes om støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering.

Hovedmålsetningene til CLIMIT er:

  • Bidra til lavere kostnader og tidlig internasjonal realisering av CO2-håndtering
  • CO2-håndtering ved norske foretak
  • Realisering av lagringspotensialet i Nordsjøen
  • Bidra til kunnskap og kompetanse for å lukke teknologiske gap og øke sikkerheten
  • Banebrytende teknologier og tjenestekonsepter med internasjonalt potensial
     

Detaljer om satsingsområder fremgår av CLIMITs programplan som kan lastes ned fra lenken i menyen til høyre.

CLIMIT-programmet drives av Forskingsrådet og Gassnova i fellesskap. Forskningsrådet administrerer forsknings og utviklingsaktiviteter mens Gassnova administrerer utvikling, pilotering og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi. Gassnova har det overordnede ansvaret for programmet.

Støttekriterier

Programmet vil kunne gi støtte til aktiviteter i alle faser av forskning, utvikling og kommersialisering av teknologiske løsninger. Det er imidlertid en forutsetning at aktivitetene er i tråd med de satsingsområder som er gitt i programplanen.

Som hovedregel vil Norges forskningsråd behandle søknader og gi tilskudd til virksomhet av forskningskarakter, mens Gassnova vil støtte industriell utvikling i form av prototyp- og demonstrasjonsprosjekter.

Søknader til Norges forskningsråd må sendes inn i forbindelse med utlysninger med faste søknadsfrister. Det er som regel flere utlysninger i løpet av året, men den største utlysningen av forskeprosjekter og kompetanseprosjekter finner som regel sted hver høst med søknadsfrist typisk i begynnelsen av september.

Gassnova har en fast utlysning uten søknadsfrist

Nærmere informasjon om hvordan du kan søke om støtte fra CLIMIT finner du i menyen til høyre og fra programmets hjemmeside på climit.no.

Budsjettet til CLIMITs FoU-prosjekter for 2012 er 90 millioner kroner. Disse midlene kommer fra Olje og energidepartementet.

 

Publisert:
11.11.2008
Sist oppdatert:
29.03.2017