Gå direkte til innhold

Det overordnede målet med satsingen på Nasjonal forskningsinfrastruktur er at norske forskningsmiljøer og næringsliv skal ha tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet, og som i sin tur vil bidra til å møte samfunnets kunnskapsutfordringer.

Om satsingen

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

  • 12.06.18 - 12.06.18

    Workshop for Nasjonal forskningsinfrastruktur 2018

    Forskningsrådet inviterer til workshop 12. juni i regi av Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Tema er: " Ledelse av nasjonale forskningsinfrastrukturer - fra etableringsfase til bærekraftig driftsfase".

  • 13.06.18 - 13.06.18

    Informasjonsmøte om høstens Infrastruktur-utlysning

    I forbindelse med Forskningsrådets utlysning av midler til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur arrangerer vi et informasjonsmøte for søkere. Søknadsfrist er 10. oktober.