Gå direkte til innhold

Det overordnede målet med satsingen på Nasjonal forskningsinfrastruktur er at norske forskningsmiljøer og næringsliv skal ha tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet, og som i sin tur vil bidra til å møte samfunnets kunnskapsutfordringer.

Om satsingen

Nyheter

 • Kom med innspill til Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

  Forskningsrådet skal oppdatere veikartet før neste utlysning av infrastruktur høsten 2018. Nå ønsker vi innspill fra forskningsinstitusjonene om behov for infrastrukturer innenfor høyt prioriterte forskningsområder i Norge. Send oss innspill innen 20. januar 2018.

 • 50 millioner kroner til utvikling av helseanalyseplattform

  Forskningsrådet støtter første fase i utviklingen av en ny helseanalyseplattform med femti millioner kroner. Plattformen skal legge til rette for sikre, effektive og avanserte helseanalyser på tvers av helseregistre og andre kilder til helseopplysninger.

 • Én milliard til forskningsinfrastruktur

  Forskningsrådet skal dele ut én milliard kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. 19 prosjekter har sluppet gjennom nåløyet.

 • Grønt lys for styrket romforskning

  Et internasjonalt spleiselag sikrer en tredimensjonal forskningsradar som skal undersøke blant annet romvær over Arktis. Deler av forskningsutstyret plasseres i Skibotn i Troms.

 • Oppdatering av ESFRIs veikart i 2018 og 2020

  Forumet for europeiske forskningsinfrastrukturer ESFRI skal oppdatere sitt veikart i 2018 og 2020. Vi ber institusjoner som har spesifikke innspill til felleseuropeisk infrastruktur for 2020-oppdateringen av veikartet om å ta kontakt.

Flere nyheter