Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

VRI-samling i Sandnes

Erfaringer og veien videre tema på årets VRI-storsamling

VRI har oppnådd resultater og blir en viktig brikke i den videre satsing på innovasjon i regionene. Men kravet til resultater skjerpes.

Det var hovedbudskapet fra statssekretær Jardar Jensen (H) i Kommunal- og regionaldepartementet på årets VRI-storsamling i Sandnes 3. og 4. desember. 120 deltakere fra Agder i sør til Finnmark i nord fikk dermed en tydelig utfordring fra den nye regjeringen.

– Vi trenger mer kunnskap om samhandling mellom by og region, næringsliv og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Vi vil legge til rette for mer forskningsbasert innovasjon og spredning av kunnskap i hele landet. VRI har lykkes i å styrke re regionale innovasjonssystemene og blir viktig framover, sa Jensen.

– Regionene har en sentral plass i FoU-satsingen til regjeringen, men vi ønsker en forenkling og effektivisering av virkemiddelapparatet, sa statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og regionaldepartementet. – Regionene har en sentral plass i FoU-satsingen til regjeringen, men vi ønsker en forenkling og effektivisering av virkemiddelapparatet, sa statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og regionaldepartementet.

Med forslaget om kutt i overføringene av utviklingsmidler til fylkene som bakteppe, skisserte Jensen en utvikling der virkemidlene og programmene for forskning og innovasjon i regionene forenkles og samordnes. Det blir dessuten økt krav til nytteeffekt av tiltakene.

– Det er dokumentert at VRI-programmet har hatt positiv effekt, men i årene som kommer må dere bli enda bedre. Kanskje må VRI inngå i en større sammenheng med andre aktører. Vi må forenkle virkemiddelapparatet og gjøre det mer tilgjengelig for brukerne. Og ikke minst; vi må satse på det som virker, sa Jensen.

Statssekretæren etterlot likevel ingen tvil om at hele landet og alle regioner skal med når regjeringen øker den samlede innsatsen på forskning og utvikling i Norge. Jensen la også vekt på byenes rolle som drivkraft i regional utvikling.


Forbedring i fokus

Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet, var ikke i tvil om at VRI fortsatt kommer til å spille en viktig rolle i det regionale FoU-arbeidet. Men også han understreket betydningen av at forskningsinnsatsen viser til konkrete resultater.

– Regionene har en tydelig plass i den nye forskningsmeldingen som meisles ut. Men forventningene til nytteeffekt av forskning er sterkere enn noen gang. Regjeringen ønsker høyere krav til kvalitet på forskningen, og økt internasjonalt samarbeid, sa Hallén.

-Støtten fra VRI har vært viktig i arbeidet med å utvikle denne stolen, sa Frode Skretting, fysioterapeut og gründer fra Rogaland. Han demonstrerte nyskapningen for en lydhør forsamling. -Støtten fra VRI har vært viktig i arbeidet med å utvikle denne stolen, sa Frode Skretting, fysioterapeut og gründer fra Rogaland. Han demonstrerte nyskapningen for en lydhør forsamling. Læring fra VRI så langt og arbeidet videre var hovedtemaene for samlingen. Tre paneler bestående av henholdsvis næringslivsfolk, forskere og VRI-aktører var invitert for å gi sine versjoner av hvordan VRI 2 har fungert og hva som kan bli bedre. Innspillene ble diskutert livlig i plenum og forslagene til forbedring var mange.


Glad gründer

At VRI er en katalysator for lokal nyskaping ble fysioterapeuten og gründeren Frode Skretting fra Hå i Rogaland et vitne på. Han har utviklet en stol som gjør at man kan trene støttemuskulatur rundt rygg og mage mens man sitter. Den fikk Hallén og mange andre i forsamlingen prøvesitte, mens Skretting demonstrerte nyskapningen og roste VRI for å ha tro på prosjektet.

– Vi har fått 100.000 kroner i forprosjektmidler for å dokumentere helseeffekten av terapiballen. Bistanden fra VRI har vært et viktig bidrag for å lansere dette produktet, sier Skretting, som allerede har mottatt flere bestillinger. 

120 mennesker fra Agder i sør til Finnmark i nord deltok på årets VRI-storsamling i Sandnes, der fokus var erfaringer fra VRI 2 og ambisjoner for VRI 3. 120 mennesker fra Agder i sør til Finnmark i nord deltok på årets VRI-storsamling i Sandnes, der fokus var erfaringer fra VRI 2 og ambisjoner for VRI 3.
 

Skrevet av:
Eirik Vigsnes, tekst og bilder
Publisert:
06.12.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016