Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

FRAMPÅ 2010

Utnytt eksisterende kompetanse

– Aldri støtt store firma, det er små og mellomstore bedrifter som skal støttes hvis du ønsker nyskaping, sier Ron Boschma.

Foto: Atle Christiansen, Mediepartner – Innovasjon oppstår ikke i et vakuum, sier Ron Boschma. (Foto: Atle Christiansen, Mediepartner) Boschma er kjent som en av Europas fremste eksperter på regional økonomi og innovasjon. Han er professor i Regional Economics ved Universitetet i Utrecht i Nederland, der han også er direktør for forskningsinstituttet Urban and Regional Research Center hvor han styrer nærmere 75 forskere.

Under Frampå-konferansen 2010 i Kristiansand 21. og 22. september holdt Boschma foredrag om regional innovasjonspolitikk. Ett av hans hovedpoenger er at vekst og innovasjon oppstår i etablerte bedriftsklynger og miljøer.

– Ny industri oppstår ikke fra bunnen av, men i et miljø, det gror ut av etablerte kunnskapsmiljøer, sier Boschma.

Variasjon gir vekst
Bedrifter er ulike, og denne variasjonen er en nøkkeldriver for vekst, mener Boschma. Effektiv læring og kunnskapsdeling avhenger av at firmaer i klynger deler kunnskapsområde uten å være kliss like. Den samme vekstfaktoren mener Boschma å finne innenfor hvert enkelt firma.

– Entreprenører og ansatte må ha et slektskap for at en vellykket kunnskapsdeling og vekst kan oppstå, men de må ikke være helt like, sier han.

Boscmhas forskning fra Sverige bekrefter tesen om at slektskap og variasjon mellom bedrifter og ansatte bidrar til vekst: Det gror i de områder der det er flere aktører innenfor de ulike bransjene.

– Industri og bedrifter forsvinner når de ikke kan bygge på konkurrenter i området. Bedriftene må ikke være for like, men ha sammenfallende eller lignende kompetanse og erfaring, sier Boschma.

– Konkurranse er ikke farlig, det fremmer vekst?

– Ja, vekst og nyskaping har best vilkår der ulike bedrifter med relatert kompetanse og erfaring samarbeider.

Stedets erfaring

Boschma understreker at innovasjon ikke dreier seg om å finne opp noe fra bunnen av, men å bygge på det eksisterende og kombinere det etablerte på nye måter.

Foto: Atle Christiansen, Mediepartner Ron Boschma mener man bør støtte de små og mellomstore bedriftene i arbeidsklyngen hvis man ønsker innovasjon. (Foto: Atle Christiansen, Mediepartner) – Innovasjon oppstår ikke i et vakuum, men i en kultur som allerede finnes på stedet, sier Boschma. Man må bygge på eksisterende industri og stedets erfaring, men du skal ikke forsterke den gamle og etablerte industrien. Du må passe på å stimulere de riktige aktørene i en bedriftsklynge. Det er en fare for at du bruker de etablerte bedriftene på en sånn måte at de vinner. Du må ha nykommere med slik at du ikke støtter de store og etablerte, men legger til rette for nye firmaer og ny vekst, sier han.
 - Dette er nyttig forskning som understreker viktigheten av at regionene bygger på sine fortrinn og erfaringer, sier programkoordinator for VRI, Inger Midtkandal. 

- Støtte til klynger og nettverk er et av de viktigste tiltakene vi har når vi skal utvikle næringslivet i hele landet, sier hun. Kunnskapen og erfaringene på regionalt nivå er selvsagt helt sentralt når vi skal få dette til, og derfor må vi få til det gode samspillet mellom regionale og nasjonale program, finansieringsordninger og utviklingsaktører.
 

Boschma og 17 andre foredragsholdere var invitert til Frampå-konferansen for å snakke om hvordan vi kan øke innovasjonsevnen og innovasjonstakten i norske regioner. Frampå 2010 er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. I år var også Kommunenes sentralforbund med som arrangør.

Skrevet av:
Atle Christiansen, Mediepartner
Publisert:
04.10.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016