Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

VERDIKT-konferansen 2012

Nettskyer og sensordata blir viktigere

Det neste tiåret vil vi se økt bruk av nettskyer og data fra sensorer, ifølge sveitsisk IKT-professor. Det vil blant annet bidra til bedre kontroll med produksjon og bruk av energi.

Energiproduksjonen kan kontrolleres bedre med IKT-løsninger (Foto: Shutterstock) Energiproduksjonen kan kontrolleres bedre med IKT-løsninger. – Energi og IKT vil bli mer og mer koblet til hverandre. På den ene siden, må IKT bli mer energieffektivt. På den andre siden kan bruk av IKT gi til bedre kontroll av produksjon og bruk av energi, sier professor Torsten Braun.

Skal dette realiseres må forskere utvikle bedre kommunikasjons- og sensorsystemer.

Sveitsiske Braun har vært involvert i evaluering av IKT-forskningen i EU. Han var blant annet medlem av den internasjonale komiteen som evaluerte norsk grunnforskning på IKT-feltet på oppdrag fra Norges forskningsråd i 2011.

Braun er en av hovedinnlederne på VERDIKT-konferansen 26. april. Der skal han snakke om pågående og framtidige forskningstema innen nettverkssystemer. Nettverkssystemer dekker hele spekteret fra små enheter slik som sensorer, til store enheter slik som datamaskiner med høy ytelse.

– Det er en økende trend å utveksle informasjon mellom disse enhetene på en sikker, effektiv og pålitelig måte, sier Braun.

Pluss og minus ved nettskyer og sensorer

Ifølge Braun blir nettskyer viktigere fram mot 2025.

– Nettskyer har flere fordeler, blant annet at man deler infrastruktur, setter bort drift av infrastrukturen, får større fleksibilitet og elastisitet og får redusert energibruk og støtte til mobile brukere, sier Braun.

– Det er dessuten er en økende trend å overlate prosessering av store datamengder, som for eksempel kommer fra et stort antall sensorer, til nettskyen. Det åpner opp for nye muligheter for automatisering og kontrollsystemer.

Torsten Braun (Foto: Bern universitet) Torsten Braun Trådløse sensorer kan blant annet brukes til energikontroll i hjemmene våre.
Også mobile enheter kan utnyttes i større grad.

– Selv om smarttelefoner inneholder mange sensorer, iPhone har for eksempel ni sensorer, blir sensordataene vanligvis ikke gjort tilgjengelig for eksterne applikasjoner, forklarer Braun.

Sensorer i mobile enheter kan for eksempel registrere forurensing og luftkvalitet og sende data til applikasjoner i nettskyen.

Braun understeker at det er flere utfordringer ved bruk av nettskyer som må utforskes, slik som personvernspørsmål, begrenset ytelse på grunn av lav båndbredde og forsinkelser og pålitelighet.

Sikkerhetsforskning bør styrkes

Både Forskningsrådet og Regjeringen jobber nå med å få på plass strategier som tar for seg IKT-forskning for de neste ti til femten årene.

En av konklusjonene til komiteen som nylig evaluerte norsk IKT-forskning, var at Norge har mange forskningsgrupper i den internasjonale forskningsfronten til tross for relativt små investeringer.

Nettskyer får større betydning for oss (Foto: Shutterstock) Nettskyer får større betydning for oss. Det er imidlertid for lite forskning innen flere strategisk viktige områder. IKT-sikkerhet er ett av områdene som ifølge komiteen, burde fått mer oppmerksomhet (les mer om komiteens anbefalinger).

– Norge har allerede flere fremragende forskningsgrupper innen datanettverk, mobil kommunikasjon og sikkerhet og andre. Der er imidlertid veldig mange uløste sikkerhetsspørsmål med høy relevans og viktighet for samfunnet, så sikkerhetsrelaterte forskningsaktiviteter bør styrkes, sier Braun.

Han sier at det dessuten er relativt få forskningsgrupper som har begynt å jobbe med nettskyteknologi der kommunikasjonsspørsmålene fortsatt er åpne.

Andre forskningsfelt slik som smart grid for effektivisering av energiforvaltningen og cyberfysiske systemer, er startet av enkeltgrupper eller sentre, men disse feltene dekkes ennå ikke bredt.

Torsten Braun
Torsten Braun er professor i informatikk ved universitetet i Bern i Sveits. Han har vært leder for forskningsgruppen «Communication and Distributed Systems» i 15 år. Siden 2011 har han også vært visepresident i SWITCH-stiftelsen som har som mål å styrke sveitsiske universitet ved å utvikle ledende internettjenester som gir studenter, forelesere og forskere et teknisk forsprang.
 
VERDIKT-konferansen 2012

VERDIKT-konferansen går av stabelen 25. og 26. april på Gardermoen. På konferansen blir et spennende utvalg av VERDIKTs prosjekter og verdinettverk presentert. I tillegg får vi foredrag fra inviterte hovedinnledere.

Les mer og meld deg på konferansen her.

 

Skrevet av:
Norunn K. Torheim
Publisert:
20.04.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016